• “อายุยังน้อย.. เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ
    ชะล่าใจไปหน่อย สุดท้ายเลยต้องมาเสียดายว่า รู้งี้..
    ทำประกันมะเร็งไว้ก็คงดี”

ประกันมะเร็ง ก่อนจะสาย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สมัครง่ายๆ แค่โทร

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ตรวจพบรับสูงสุด 1ล้านบาท*

ไม่เคลม รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 20,000 บ.**

เบี้ยฯเริ่มต้นเพียงวันละ 6บ.***

ให้เราแนะนำคุณสิครับ

สอบถามข้อมูล โปรดกรอกรายละเอียด

*ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000บ. เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
**ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000บ. และไม่มีการเคลมตลอดสัญญา
***คำนวณจากเพศชาย อายุ 20ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000บ.

เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : การประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ คุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่มีเงินปันผล)
อายุรับประกัน : 20 - 55 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย : 500,000 / 1,000,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยฯ : รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี (เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา)
ผลประโยชน์ : 1. ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
  • มะเร็งระยะไม่ลุกลาม - รับ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • มะเร็งระยะลุกลาม – รับสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (หักผลประโยชน์มะเร็งระยะไม่ลุกลามที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี))

2. ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท จากการเสียชีวิตทุกกรณี
3. โบนัสเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 และ 10 หากไม่มีการเคลมใดๆ

หมายเหตุ: ประกันมะเร็งก่อนจะสาย เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ คุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่มีเงินปันผล)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2561, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมาย

ข้อตกลงการใช้ | การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • เมนูหลัก