link to AIA.com
 
 

VIP Call Center 0-2353-8900

 
AIA Privilege Home Page
สิทธิประโยชน์
 
 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP

 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกัน
250,000 - 999,999 บาท
ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกัน
1,000,000 - 4,999,999 บาท
ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกัน
5,000,000 - 9,999,999 บาท
ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกัน
10,000,000 บาทขึ้นไป
วารสาร LIVE!
บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ
แพ็คเกจคลาสสิก
แพ็คเกจพรีเมี่ยม
แพ็คเกจแพลทินัม
แพ็คเกจแพลทินัม
ของขวัญวันเกิด
กระเป๋าเดินทางพับได้
กระเป๋าเดินทางล้อลาก
กระเป๋าเดินทางล้อลาก
กระเป๋าเดินทางล้อลาก
 
 
     
  รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย
ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่: 24 Oct 2013