AIA Sharing A Life 2017

2 กันยายนนี้ 11 จุดพร้อมกันทั่วประเทศ

เดินตามรอยเท้าพ่อในการ "ทำดี" เพื่อสังคมไทย ใน AIA Sharing A Life Day ปี 4
ทำดีเพื่อพ่อ หนึ่งแรงของคุณ ช่วยทำให้สังคมของเราดีขึ้นได้

AIA SHARING A LIFE: It's time to share

แผนที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

คลิกเลือกสถานที่ที่คุณสนใจทำดีกับเรา

...

ลงทะเบียน

สำหรับลูกค้าและประชาชนที่สนใจ
พนักงานและตัวแทนไม่ต้องลงทะเบียน

เลขที่บัตรประชาชนภาพบรรยากาศความประทับใจ