เอไอเอ เพรสทีจ คลับ และคุณสมบัติสมาชิกโครงการ

เอไอเอ เพรสทีจ คลับ คืออะไร

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

เอไอเอ เพรสทีจ คลับ โครงการเอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อลูกค้าคนสำคัญเอไอเอที่มอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากเอกสิทธิ์พิเศษที่เอไอเอตั้งใจคัดสรรเพื่อสมาชิกโครงการโดยเฉพาะในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านการเดินทางท่องเที่ยว ด้านไลฟ์สไตล์ และบริการพิเศษจากเอไอเอ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าคนสำคัญมอบความไว้วางใจให้เอไอเอดูแลและมอบความคุ้มครองแก่ลูกค้าและครอบครัว

ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เพียงเลือกความคุ้มครองด้านประกันชีวิตจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เอไอเอ เพรสทีจ หรือความคุ้มครองด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยยอดเบี้ยชำระรวมต่อปีตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการที่กำหนด

เราพร้อมดูแลทุกช่วงชีวิตของคุณอย่างเหนือระดับ ...

คุณสมบัติสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ที่มียอดเบี้ยชำระรวมต่อปีตั้งแต่ 250,000 บาทเป็นต้นไป และ/หรือผู้ถือกรมธรรม์ประเภทเอไอเอ เพรสทีจ จะได้รับการยกระดับเข้าสู่สมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

หลักเกณฑ์การแบ่งระดับสถานะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

*นับรวมผู้ถือกรมธรรม์ประเภทเอไอเอ เพรสทีจ ที่มียอดเบี้ยชำระรวมต่อปีต่ำกว่า 250,000 บาท

  1. สถานะสมาชิกโครงการพิจารณาจากยอดเบี้ยประกันภัยชำระรวมต่อปีและผลิตภัณฑ์ที่ถือครอง ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับสถานะโครงการต่อเนื่อง ตราบที่ยอดเบี้ยประกันภัยชำระรวมต่อปีและผลิตภัณฑ์ที่ถือครองเป็นไปตามเกณฑ์สถานะที่กำหนด
  2. สมาชิกสามารถยกระดับสถานะให้สูงขึ้นได้ โดยพิจารณายอดเบี้ยประกันภัยชำระรวมต่อปี เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของสถานะระดับที่สูงขึ้น
  3. หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยประกันภัย เพื่อพิจารณาสถานะสมาชิกเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ
  4. ช่วงเวลาการแลกรับเอกสิทธิ์พิเศษแต่ละประเภทเป็นตามเงื่อนไขโครงการที่กำหนด

หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยสมาชิก
โครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

การพิจารณายอดเบี้ยชำระรวมต่อปีสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เป็นตามข้อกำหนดการคำนวณเบี้ยสมาชิกโครงการตามรายละเอียดด้านล่าง

แบบประกันเน้นความคุ้มครอง (Protection)

• เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 10, 15, 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
• เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล) 10/99 และ 20/99
• เอไอเอ ตลอดชีพ อินฟินิท ชำระเบี้ยประกันภัย 8, 12, 16 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบประกันเน้นการสะสมทรัพย์ (Saving)

• สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
• เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
• เอไอเอ สะสมทรัพย์ 8/20 (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ สะสมทรัพย์ 8/25 (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ สะสมทรัพย์เพิ่มค่า 20 ปี ชำระเบี้ยประกัน 8 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)

• แบบชำระเบี้ยประกันรายงวด - เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ไม่รวม Top up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง หรือ ลดเบี้ยประกันภัยหลัก ให้นำเบี้ยประกันภัยที่ลดแล้วมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ

- เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ไม่รวม Top up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง หรือ ลดเบี้ยประกันภัยหลัก ให้นำเบี้ยประกันภัยที่ลดแล้วมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ

• แบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว - เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (ไม่รวมTop up) กรณีที่มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ ให้นำเบี้ยประภัยคงเหลือมาคำนวณ (เบี้ยประกันที่ชำระครั้งเดียว ณ วันที่ของกรมธรรม์ หัก มูลค่าสะสมจากการถอนเงินจากกรมธรรม์)
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ระยะเวลา 10 ปี กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบประกันชีวิตอื่นๆ (Other Life Insurance Plans)

• เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล)
• เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 80 (ไม่มีเงินปันผล)
• กำหนดระยะเวลา 5 / 10 / 15 / 20 ปี
• ประกันชีวิตแบบบำนาญ เอไอเอ บำนาญ มั่นคง
• เอไอเอ บำนาญ 85 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ
หมายเหตุ : แบบเอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70/80 จะนับเบี้ยประกันภัยก่อนคำนวณส่วนลดเบี้ย


แบบเอไอเอ เพรสทีจ (AIA Prestige)

• เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ โดยไม่กำหนดมูลค่าเบี้ยชำระขั้นต่ำ

• เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ อินฟินิท ชำระเบี้ยประกันภัย 8, 12, 16 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ โดยไม่กำหนดมูลค่าเบี้ยชำระขั้นต่ำ

• เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ไม่รวมTop up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้นำเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ถ้ามี) ที่ชำระต่อปีมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ โดยไม่กำหนดมูลค่าเบี้ยชำระขั้นต่ำ

• เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ไม่รวมTop up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้นำเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ถ้ามี) ที่ชำระต่อปีมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ โดยไม่กำหนดมูลค่าเบี้ยชำระขั้นต่ำ

• เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ โดยไม่กำหนดมูลค่าเบี้ยชำระขั้นต่ำ

• เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทิจ (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (ไม่รวมTop up) กรณีที่มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ ให้นำเบี้ยประภัยคงเหลือมาคำนวณ (เบี้ยประกันที่ชำระครั้งเดียว ณ วันที่ของกรมธรรม์ หัก มูลค่าสะสมจากการถอนเงินจากกรมธรรม์)
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ระยะเวลา 10 ปี กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ

หมายเหตุ: รวมการซื้อกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกและ/หรือการซื้อกรมธรรม์เพิ่มเติมโดยผู้ถือกรมธรรม์ปัจจุบัน ซึ่งกรมธรรม์ที่ถืออยู่นั้น ยังมีผลบังคับและมีสถานะปกติ (Premium Paying หรือ Paid-up) ทั้งนี้ ไม่รวมกรมธรรม์ที่แปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI) กรมธรรม์ที่เปลี่ยนเป็นการใช้เงินสำเร็จ (RPU) หรือกรมธรรม์ที่นำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (APL)

  • สามารถนำเบี้ยประกันภัยชำระในแบบประกันที่แตกต่างกันมาคำนวณรวมได้ ตามข้อกำหนดของบริษัท ไม่รวมเบี้ยประกันภัยชำระในกลุ่ม MRTA Credit Life PA และ Top Up ต่าง ๆ รวมถึงเบี้ยเพิ่มจากโครงการ AIA Life Plus
  • กรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์มีกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งขาดผลบังคับ และมีผลให้เบี้ยประกันภัยรวมต่อผู้ถือกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะส่งผลต่อการปรับสถานะออกจากโครงการ AIA Prestige Club ได้
  • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (RIDER) สามารถนำมาคำนวณได้ 100 %
  • สำหรับแคมเปญพิเศษและแบบประกันภัยที่เปิดขายใหม่ เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศจากฝ่ายการตลาดฯ


แบบประกันที่ปิดการขายสำหรับธุรกิจปีแรก

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์โครงการ AIA Prestige Club ที่มีกรมธรรม์ของแบบประกันที่ปิดการขายในธุรกิจปีแรกไปแล้ว แต่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และมีสถานะปกติ สามารถนำเบี้ยมาคำนวณรวมได้ตามข้อกำหนดในการคำนวณเบี้ยโครงการ AIA Prestige Club ของแบบประกันนั้นๆ ดังนี้

แบบประกันชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium)

• แบบสะสมทรัพย์ 5 ปี, 7 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 21 ปี ชำระเบี้ยครั้งเดียว
• แบบสะสมทรัพย์ 5 ปี ชนิดอ้างอิงดัชนีราคา

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ
ข้อยกเว้น : แบบสะสมทรัพย์ 5 ปี, 7 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีเบี้ยขั้นต่ำ 1,750,000 บาทขึ้นไป ได้สิทธิ์ตาม ระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบประกันที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นกว่าระยะเวลาคุ้มครอง

• สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
• สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
• สะสมทรัพย์ 14 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี เป็นแบบประกันที่เบี้ยประกันภัย
(ในปีที่ 5 เบี้ยประกันภัยชำระ ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ
ข้อยกเว้น : แบบสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี คำนวณโดยคิด 20% ของเบี้ยได้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)

• แบบชำระเบี้ยประกันรายงวด - เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ไม่รวมTop up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ให้นำเบี้ยประกันภัยที่ลดแล้วมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ

- เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) และ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ไม่รวมTop up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ให้นำเบี้ยประกันภัยที่ลดแล้วมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ

- เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทิจ (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) และ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ไม่รวมTop up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ให้นำเบี้ยประกันภัยที่ลดแล้วมารวมคำนวณ กรณีมีการลดจำนวนทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้นำเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (PPR) (ถ้ามี) ที่ชำระต่อปีมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ

• แบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว - เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ยูนิต ลิงค์)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (ไม่รวมTop up) กรณีที่มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ ให้นำเบี้ยประภัยคงเหลือมาคำนวณ (เบี้ยประกันที่ชำระครั้งเดียว ณ วันที่ของกรมธรรม์ หัก มูลค่าสะสมจากการถอนเงินจากกรมธรรม์)
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ระยะเวลา 10 ปี กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life)

• Flexi Life
• AIA Universal Life
(ในปีที่ 5 เบี้ยประกันภัยชำระ ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular) และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม (ไม่รวมTop up)
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบประกันเน้นการสะสมทรัพย์ (Saving)

• สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
• เอไอเอ สมาร์ท เซฟเวอร์ (ไม่มีเงินปันผล) สะสมทรัพย์ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
• สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ฟิต (มีเงินปันผล)
• สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ สะสมทรัพย์เพิ่มค่า 20 ปี ชำระเบี้ยประกัน 8 ปี (มีเงินปันผล)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบประกันเน้นความคุ้มครอง (Protection)

• เอไอเอ ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล)
• ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 30 ปี (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ ไลฟ์ กิฟท์ (มีเงินปันผล) ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
• เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ แบบชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
• เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
• ตลอดชีพ (มี / ไม่มีเงินปันผล)
• ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล)
• เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี (มีเงินปันผล)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบประกันชีวิตอื่นๆ (Other Life Insurance Plans)

• ประกันชีวิตแบบบำนาญ เอไอเอ บำนาญ 60/85
• ประกันชีวิตแบบบำนาญ เอไอเอ สมาร์ท ณ อายุ 55
• ประกันชีวิตแบบบำนาญ เอไอเอ สมาร์ท ณ อายุ 60
• ประกันชีวิตแบบบำนาญ เอไอเอ สมาร์ท ณ อายุ 65

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


*สอบถามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนเอไอเอ