เอไอเอ เพรสทีจ คลับ และคุณสมบัติสมาชิกโครงการ

เอไอเอ เพรสทีจ คลับ คืออะไร

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

เอไอเอ เพรสทีจ คลับ โครงการเอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อลูกค้าคนสำคัญเอไอเอที่มอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากเอกสิทธิ์พิเศษที่เอไอเอตั้งใจคัดสรรเพื่อสมาชิกโครงการโดยเฉพาะในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านการเดินทางท่องเที่ยว ด้านไลฟ์สไตล์ และบริการพิเศษจากเอไอเอ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าคนสำคัญมอบความไว้วางใจให้เอไอเอดูแลและมอบความคุ้มครองแก่ลูกค้าและครอบครัว

ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เพียงเลือกความคุ้มครองด้านประกันชีวิตจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เอไอเอ เพรสทีจ หรือความคุ้มครองด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยยอดเบี้ยชำระรวมต่อปีตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการที่กำหนด

เราพร้อมดูแลทุกช่วงชีวิตของคุณอย่างเหนือระดับ ...

คุณสมบัติสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ที่มียอดเบี้ยชำระรวมต่อปีตั้งแต่ 250,000 บาทเป็นต้นไป และ/หรือผู้ถือกรมธรรม์ประเภทเอไอเอ เพรสทีจ จะได้รับการยกระดับเข้าสู่สมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

หลักเกณฑ์การแบ่งระดับสถานะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

*นับรวมผู้ถือกรมธรรม์ประเภทเอไอเอ เพรสทีจ ที่มียอดเบี้ยชำระรวมต่อปีต่ำกว่า 250,000 บาท

  1. สมาชิกโครงการจะได้รับเอกสิทธิ์พิเศษตามระดับสถานะเป็นระยะเวลา 3 ปีปฏิทิน ภายใต้เงื่อนไขที่โครงการกำหนด
  2. สมาชิกโครงการรักษาสถานะกรมธรรม์และยอดเบี้ยชำระรวมต่อปี การเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้สถานะสมาชิกมีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ทั้งนี้สถานะเดิมจะสิ้นสุดลงและได้รับเอกสิทธิ์ในสถานะใหม่ โดยเริ่มต้น ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
  3. การพิจารณาต่ออายุ ยกระดับสถานะสมาชิกโครงการ พิจารณายอดเบี้ยชำระรวมต่อปีและยอดเบี้ยประกันใหม่สะสมช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตามเงื่อนไขโครงการที่กำหนด โดย


  1. ช่วงเวลาการแลกรับเอกสิทธิ์พิเศษแต่ละประเภทเป็นตามเงื่อนไขโครงการที่กำหนด
  2. หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยสมาชิก
โครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

การพิจารณายอดเบี้ยชำระรวมต่อปีสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เป็นตามข้อกำหนดการคำนวณเบี้ยสมาชิกโครงการตามรายละเอียดด้านล่าง

แบบประกันภัยเน้นความคุ้มครอง (Protection)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ และกรมธรรม์มีผลบังคับ


แบบประกันเน้นการสะสมทรัพย์ (Saving)

อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ
ข้อยกเว้น : สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี เบี้ยขั้นต่ำ 249,000 บาท (จำนวนเงินเอาประกัน 1 ล้านบาท) ได้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)

• แบบชำระเบี้ยประกันรายงวด อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม (ไม่รวมTop up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ให้นำเบี้ยประกันภัยที่ลดแล้วมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ และกรมธรรม์มีผลบังคับ

• แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (ไม่รวมTop up) กรณีมีการถอนเบี้ยประกันภัย ให้นำเบี้ยประกันภัยคงเหลือมาคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ระยะเวลา 10 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบเอไอเอ เพรสทีจ (AIA Prestige)

• เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ แบบชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี , 10 ปี และ 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล) • เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ และกรมธรรม์มีผลบังคับ โดยไม่กำหนดมูลค่าเบี้ยชำระขั้นต่ำ

• เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม (ไม่รวมTop up ทุกประเภท) กรณีมีการลดจำนวนทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้นำเบี้ยประกันภัยหลัก เพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ชำระต่อปีมารวมคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ และกรมธรรม์มีผลบังคับ โดยไม่กำหนดมูลค่าเบี้ยชำระขั้นต่ำ

• เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (ไม่รวมTop up) กรณีมีการถอนเบี้ยประกันภัยให้นำเบี้ยประกันภัยคงเหลือมาคำนวณ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ระยะเวลา 10 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ


แบบประกันชีวิตอื่นๆ (Other Life Insurance Plan)

• เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล) • เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 80 (ไม่มีเงินปันผล) • กำหนดระยะเวลา 5 / 10 / 15 / 20 ปี • ประกันบำนาญทุกแบบ อัตราเบี้ยประกันภัยชำระที่นำมาคำนวณได้ : 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระ
สิทธิพิเศษโครงการ AIA Prestige Club : ตามระยะเวลาที่มีเบี้ยประกันภัยชำระ และกรมธรรม์มีผลบังคับ

หมายเหตุ : แบบเอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70/80 จะนับเบี้ยประกันภัยก่อนคำนวณส่วนลดเบี้ย


*สอบถามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนเอไอเอ