ภาพบรรยากาศกิจกรรม

AIA Prestige – The Executive Fin Talk 2019

ปรากฎการณ์เสวนารูปแบบใหม่กับวิทยากรระดับประเทศ AIA Prestige – The Executive Fin Talk ที่ได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากตัวแทนประกันชีวิตและลูกค้าเอไอเอกว่า 1,000 ท่าน

AIA SMART TALK 2019 KORAT

“การลงทุนที่ดีสามารถสร้างความมั่งคั่งและความสุขทางการเงินได้ ประกันชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างวินัยและความมั่นใจได้ว่าเป้าหมายที่วางไว้นั้นจะไม่เกิดการสะดุด เพราะได้รับการดูแลจากมืออาชีพ” AIA Smart Talk 2019 จังหวัดนครราชสีมา

AIA SMART TALK 2019 CHIANGMAI

“รากฐานชีวิตที่มั่นคง ลงทุนสู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง” AIA Smart Talk 2019 จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ จึงได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการวางแผนทางเงินทั้ง 3 ท่าน มาเพื่อแชร์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมร่วมพูดคุยถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ เพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม