ภาพบรรยากาศกิจกรรม

AIA SMART TALK 2019 CHIANGMAI

“รากฐานชีวิตที่มั่นคง ลงทุนสู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง” AIA Smart Talk 2019 จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ จึงได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการวางแผนทางเงินทั้ง 3 ท่าน มาเพื่อแชร์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมร่วมพูดคุยถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ เพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

AIA The Prestige Talk 2019

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป ทำให้การวางแผนการลงทุนและการสร้างเกราะป้องกันความมั่งคั่งกลายเป็นสิ่งจำเป็น เอไอเอได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้มีการจัดงาน AIA The Prestige Talk 2019 ขึ้น ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

AIA Smart Talk 2019 Phuket

AIA Smart Talk 2019 ที่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเอไอเอทุกท่าน ได้รับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่ดีและการจัดสรรการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านมีรากฐานชีวิตครอบครัวที่มั่นคง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม