ภาพบรรยากาศกิจกรรม

AIA Prestige – The Executive Fin Talk 2019

ภาพบรรยากาศภายในงาน  AIA Prestige – The Executive Fin Talk ที่ได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากตัวแทนประกันชีวิตและลูกค้าเอไอเอกว่า 1,000 ท่าน สำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ ทางเอไอเอได้รับเกียรติจากคุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย มากล่าวเปิดงานและร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์รวมถึงมุมมองด้านการลงทุนของบริษัท ร่วมด้วยการบรรยายจากวิทยากรทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในหัวข้อ “สถานการณ์และการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ” และดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รววมทั้งความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน” นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน และเครื่องมือในการปกป้องความเสี่ยงด้านการลงทุน” โดย คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ นักวางแผนการเงินมืออาชีพ และ คุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ AIA Unit Linked Ambassador