ภาพบรรยากาศกิจกรรม

AIA SMART TALK 2019 CHIANGMAI

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันให้กับลูกค้าคนสำคัญ คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ร่วมแชร์วิสัยทัศน์และมุมมองด้านการลงทุนของเอไอเอ ภายในงาน AIA SMART TALK 2019 จังหวัดเชียงใหม่  และในช่วงเสวนาทางเอไอเอได้เชิญกูรูด้านการลงทุนแนวหน้าของประเทศไทย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล ที่มาแนะนำการเปลี่ยนรายได้ในชีวิตระจำวันให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งด้วยหัวใจหลัก 3 ประการ คือ ความรู้และความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละชนิด กลยุทธ์การจัดทัพลงทุน และการมีวินัยในการลงทุน ร่วมด้วยนักวางแผนการเงินมืออาชีพ คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ และ เอไอเอ เพรสทีจ แอมบาสเดอร์ คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ ที่มาร่วมพูดคุยถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ เพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีทั้งความคุ้มครองและความมั่งคั่งควบคู่กันไป

#AIAThailand #AIASmartTalk2019
#AIAPrestigeClub #เอไอเอเหนือระดับแห่งการดูแล
#AIAUnitLinked #เอไอเออิสระพลัส #ประกันสำหรับคนรักอิสระ