เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรแต่ละระดับสถานะ

แพลทินัม

AIA PRESTIGE CLUB : Platinum

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ แพลทินัม

แพลทินัม
โกลด์

AIA PRESTIGE CLUB : Gold

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ โกลด์

โกลด์
ซิลเวอร์

AIA PRESTIGE CLUB : Silver

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ ซิลเวอร์

ซิลเวอร์
คลาสสิก

AIA PRESTIGE CLUB : Classic

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ คลาสสิก

คลาสสิก
ตารางแสดงเอกสิทธิ์รวม

ตารางแสดงเอกสิทธิ์รวม

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรแต่ละระดับสถานะ

ตารางแสดงเอกสิทธิ์รวม

เอกสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม