เอไอเอ เพรสทีจ คลับ : คลาสสิก / คลาสสิก ไลท์

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสิทธิ์พิเศษ

เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถลีมูซีน

ส่วนลดพิเศษค่าบริการรถลีมูซีน

บริการห้องรับรอง ณ สนามบิน

ส่วนลดค่าบริการห้องรับรอง ณ สนามบิน

บริการรถกอล์ฟและบริการด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ ณ สนามบิน

ส่วนลดค่าบริการรถกอล์ฟและบริการด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เอกสิทธิ์อื่นๆ จากพันธมิตร