เอกสิทธิ์พิเศษ

เอไอเอ เพรสทีจ คลับ : แพลทินัม

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสิทธิ์พิเศษ

เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ

บัตรตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเข้าใช้บริการได้ในโรงพยาบาลพันธมิตรชั้นนำกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

รับคำแนะนำ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลสถานพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ระหว่างการเดินทาง

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (MEDIX)

บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายบุคคล โดยการดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

บริการฟิตเนส

บริการฟิตเนสจากสถานบริการฟิตเนสและโรงแรมชั้นนำ เข้าใช้บริการได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

เอกสิทธิ์อื่นๆ จากพันธมิตร