เอกสิทธิ์พิเศษ

เอไอเอ เพรสทีจ คลับ : แพลทินัม

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสิทธิ์พิเศษ

เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถลีมูซีน

บริการรถลีมูซีน สำหรับการเดินทางทุกจุดหมายปลายทางในพื้นที่กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

บริการห้องรับรอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินต่างจังหวัด

บริการรถกอล์ฟและด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ

บริการรถกอล์ฟ ณ สนามบินและบริการด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เอกสิทธิ์อื่นๆ จากพันธมิตร