เอไอเอ เพรสทีจ คลับ : ซิลเวอร์

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสิทธิ์พิเศษ

เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถลีมูซีน

บริการรถลีมูซีน สำหรับการเดินทางทุกจุดหมายปลายทางในพื้นที่กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

บริการห้องรับรอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินต่างจังหวัด

เอกสิทธิ์อื่นๆ จากพันธมิตร