AIA SHARING A LIFE CHARITY RUN 2018

8 กันยายนนี้

เอไอเอ ชวนคุณออกมา “วิ่ง” และ “แบ่งปัน” ให้สังคมไปพร้อมๆ กันเพื่อสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ของการทำดีเพื่อสังคม ผ่านการเดินวิ่งการกุศล ฉลองครบรอบ 80 ปีเอไอเอ ประเทศไทยใน 10 จุดทั่วประเทศ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

พบกับปรากฎการณ์ใหม่ของการทำดีเพื่อสังคม AIA Sharing A Life Charity Run 2018

แผนที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

คลิกเลือกสถานที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

...

ลงทะเบียน

กรุณาระบุข้อมูลของท่าน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

หมายเหตุ: ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

      - ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน)
      - การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
ภาพบรรยากาศความประทับใจ