ข้อมูลส่วนตัว

บาท
ปี
คน
คน
ไม่เกิน 2 คน ถ้ายื่นรวมกับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ไม่เกิน 4 คน
คน
คน

กองทุนที่ซื้อไว้แล้วในปีภาษีปัจจุบัน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประกันที่ซื้อไว้แล้วในปีภาษีปัจจุบัน

บาท
บาท
บาท
บาท
0 ภาษีที่ต้องจ่าย ก่อนซื้อประกันเพิ่ม
0 ภาษีที่ต้องจ่าย หลังซื้อประกันเพิ่ม
0 ภาษีที่ประหยัดได้จากการซื้อประกันเพิ่ม

แนะนำซื้อประกันเพิ่มเพื่อลดหย่อนภาษีสูงสุด

บาท
บาท
บาท
บาท
Customer เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีและรับความคุ้มครองจากประกัน คุณสามารถเลือกแบบประกันที่เอไอเอคัดสรรมาให้เหมาะกับคุณดังนี้

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล