เอไอเอ อิสระ พลัส

ประกันรูปแบบใหม่สำหรับคนรักอิสระ ที่เป็น “ประกันชีวิต” ควบ “การลงทุน” มั่นใจด้วยยอดขายอันดับ 1*

 

อิสระในการเพิ่มความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 250 เท่า ของเบี้ยประกัน**

เพราะเราอาจมีความต้องการทุนประกันชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต ประกันเอไอเอ อิสระ พลัส จึงมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครอง ขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสมของทุกช่วงชีวิต เช่น หากวันหนึ่งมีคนต้องดูแลก็สามารถเพิ่มความคุ้มครองให้สูงขึ้น หรือหากหมดภาระก็ลดความคุ้มครองลงได้

 

  •  

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยโดยความคุ้มครองยังอยู่

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้หากมีเรื่องฉุกเฉินจำเป็น เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปีขึ้นไป

  •  

สามารถเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง

    สามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยสามารถกำหนดพอร์ตการลงทุนได้เอง ตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจากเอไอเอพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับคุณอย่างมืออาชีพ รายละเอียดกองทุนภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) คลิกที่นี่  

  •  

อิสระในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบ UDR

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน โดยสามารถแนบกับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส เท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR การันตีการต่ออายุ ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นเช่นไรในอนาคต

อิสระในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรง

วีดีโอ

เอไอเอ อิสระ พลัส

เอไอเอ อิสระ พลัส

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์

สนใจผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนการสมัคร เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ขั้นตอนการสมัคร เอไอเอ ยูนิต ลิงค์

หมายเหตุ

* ยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุนอันดับ 1 จากรายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตปี 2561 ของสมาคมประกันชีวิตไทย

** สำหรับลูกค้าเพศหญิงอายุ 1 เดือน - 30 ปี รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

*** บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน


1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์