เอไอเอ ประเทศไทย

ให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

 

1. สำรวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า

เอไอเอมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและระบบ uNeedLink ซึ่งทำให้เรารับทราบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยให้เอไอเอสามารถวางแผนและเลือกแบบประกันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

 

2. กำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (ASSET ALLOCATION)

เอไอเอมีการนำข้อมูลของลูกค้าในเรื่องความสามารถในการรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า มาพิจารณาและออกแบบจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

 

3. เลือกลงทุนตามแผน

บริษัทได้คัดสรรกองทุนคุณภาพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการลงทุนผ่านกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์

 

4. ติดตามและปรับปรุงการลงทุน

บริษัทมีการแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งหมดภายใต้ผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ รายไตรมาสให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

 

5. รายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า

ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ จะได้รับรายงานประจำปี เพื่อดูข้อมูลกรมธรรม์พร้อมสรุปข้อมูลมูลค่าบัญชีกรมธรรม์