การจัดสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ
(Automatic re-balancing) คืออะไร

ลูกค้าสามารถใช้บริการ ระบบ Auto Re-balancing ของเอไอเอ เพื่อเป็นการลดความผันผวนพอร์ตการลงทุน โดยแน่ใจว่าสัดส่วนการลงทุนของคุณเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้ตลอดเวลา ทำให้การลงทุนของคุณเป็นระบบมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 

Automatic re-balancing ของ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ สามารถทำบ่อยได้แค่ไหน?

การปรับสัดส่วนการลงทุนจะดำเนินการเมื่อมีสัดส่วนเกินกว่า 1% หรือลดลงต่ำกว่า 1% เทียบกับสัดส่วนที่ท่านเลือกไว้ โดยระบบจะดำเนินการปรับสัดส่วนทุกวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งให้ระบบทำการปรับสัดส่วนการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ แบบทุก 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 12 เดือน

 

ตัวอย่างการทำ Automatic re-balancing

ตัวอย่างเช่น: ปัจจุบันคุณเลือกลงทุนในสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ 70% และตราสารทุน 30% ผ่านมา 2 เดือน ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มูลค่าเงินที่ลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นเป็น 40%  หากคุณเลือกการปรับสัดส่วนการลงทุนไว้ (Auto Fund Re-balancing) ระบบของเอไอเอ จะดำเนินการเพิ่มหรือลดสัดส่วนของตราสารทุนให้อยู่ในสัดส่วนที่คุณเลือกไว้ เช่น จากตัวอย่างข้างต้น ระบบจะดำเนินการปรับลดสัดส่วนตราสารทุนให้อยู่ที่ 30% 

วิธีส่งคำสั่ง (Automatic re-balancing)

  • ช่องทางแรกลูกค้าสามารถทำผ่านระบบ i-care ของตัวแทนที่บริการท่าน
  • ช่องทางที่สองลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอดำเนินการและส่งมาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)