สับเปลี่ยนกองทุนคืออะไร?

  • เป็นการขายหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในกองทุนหนึ่ง เพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนในอีกกองทุนหนึ่ง เพื่อสิทธิในการบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทบและลดความเสี่ยง เมื่อระยะเวลาผ่านไป
  • ตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ในช่วงอายุวัยเริ่มต้นทำงาน ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มีอัตราส่วนตราสารทุนที่สูงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนเพิ่มขึ้นได้ หรือ เมื่อตลาดหุ้นผันผวน ท่านอยากลดความผันผวนโดยสับเปลี่ยนมายังกองทุนที่มีสัดส่วนตราสารทุนที่ลดลงได้

สับเปลี่ยนกองทุนผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

การสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ สามารถทำผ่านได้ 2 ช่องทาง

  • ช่องทางตัวแทน
  • สับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่าน ระบบ i-Service