เอไอเอ อิสระ พลัส ประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับ “คนรักอิสระ” เหมาะสำหรับคนต้องการความคุ้มครองชีวิตที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสมของทุกช่วงชีวิต และ สามารถเลือกการลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยตัวเอง

 

ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นของ เอไอเอ อิสระ พลัส

 

อิสระในการเพิ่มความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 250 เท่า ของเบี้ยประกัน**

     เพราะเราอาจมีความต้องการทุนประกันชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต ประกันเอไอเอ อิสระ พลัส จึงมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครอง ขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสมของทุกช่วงชีวิต เช่น หากวันหนึ่งมีคนต้องดูแลก็สามารถเพิ่มความคุ้มครองให้สูงขึ้น หรือหากหมดภาระก็ลดความคุ้มครองลงได้

  •  

อิสระในการหยุดพักชำระเบี้ยโดยความคุ้มครองยังอยู่

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้หากมีเรื่องฉุกเฉินจำเป็น เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปีขึ้นไป

  •  

อิสระในการเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง

     อิสระในการกำหนดพอร์ตการลงทุนได้เอง ตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจากเอไอเอพร้อมให้คำปรึกษากับคุณอย่างมืออาชีพ รายละเอียดกองทุนภายใต้ บลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) คลิกที่นี่

  •  

อิสระในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบ UDR

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน โดยสามารถแนบกับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส เท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR การันตีการต่ออายุ ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นเช่นไรในอนาคต

อิสระในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรง

 

เอไอเอ อิสระ พลัส สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกช่วงชีวิตของคุณอย่างไร

วัยทำงานแรกๆ โสด ไฟแรง อาจทำทุนประกันชีวิตไม่มาก แต่เน้นการลงทุนเพื่อเริ่มวินัยในการสะสมความมั่งคั่ง
กำลังเริ่มต้นชีวิตครอบครัว หรือมีภาระอื่นๆที่ต้องดูแล คุณอาจเน้นความคุ้มครองชีวิตที่สูงขึ้น เพื่อความมั่นคงของครอบครัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับคุณ จะมีเงินจากทุนประกันช่วยดูแลคนที่คุณรัก
หมดภาระดูแลครอบครัวแล้ว อาจลดทุนประกัน ซึ่งเงินก็จะถูกเอาไปลงทุนมากขึ้น ทำให้พอร์ตการลงทุนโตขึ้นเพื่อวางแผนเกษียณสำราญ โดยให้เงินทำงานแทนคุณในอนาคต

วีดีโอ

เอไอเอ อิสระ พลัส

เอไอเอ อิสระ พลัส

สนใจผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์ มีอะไรบ้าง

เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ได้รับทุนประกันชีวิต บวกมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

รับเงินชดเชยเป็นเงินก้อนจำนวนเท่าทุนประกัน สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยกรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองทุนชีวิตและสุขภาพ(ถ้ามี)

ครบกำหนดสัญญา

ได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เวนคืนกรมธรรม์

ได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักค่าธรรมเนียมการถอน(ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ควรทราบ

เพิ่ม/ลด

เพิ่มหรือลดความคุ้มครอง ได้ทุกช่วงของชีวิต

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

ค่าการประกันภัยและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถนำมาลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่ส่วนเงินลงทุนไม่สามารถลดหย่อนได้

Non-lapse guarantee 10 ปี

ถึงแม้มูลค่าเงินในกรมธรรม์จะไม่พอหักค่าใช้จ่าย ลูกค้าก็ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง 10 ปีแรก โดยที่ลูกค้าจะต้อง ไม่ลด ไม่หยุด และไม่ถอนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

เพิ่ม หรือ ถอนเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยเพิ่มเติมพิเศษ (Top up) สิทธิ์ในการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์
*ถ้าถอนตอนกรมธรรม์มีผลบังคับน้อยกว่า 2 ปี หรือ 24 เดือนจะมีค่าธรรมเนียม 50% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักที่ถอน

สิทธิ์ในการสับเปลี่ยนกองทุน

สิทธิในการใช้เครื่องจัดการการลงทุนโดย สามารถสับเปลี่ยนกองทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถใช้ระบบปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

* ยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุนอันดับ 1 จากรายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตปี 2561 ของสมาคมประกันชีวิตไทย

** สำหรับลูกค้าเพศหญิงอายุ 1 เดือน - 30 ปี รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

*** บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน


1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์