เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างเป็นระบบ คนที่มองหาแผนการศึกษาเพื่อบุตร หรือคนที่เตรียมพร้อมในวัยเกษียณ

 

ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นของ เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค

 

ทุนประกันชีวิตยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ 5 เท่า(ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท) ของเบี้ยประกัน

     เน้นความคุ้มครองชีวิตที่เหมาะสม เป็นการทยอยออมเงินเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงิน

  •  

รับโบนัสสูงสุด 5% ของเบี้ยที่จ่าย สำหรับคนที่มีวินัยการออม*

     รับโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

  •  

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยโดยความคุ้มครองยังอยู่

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้หากมีเรื่องฉุกเฉินจำเป็น เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปีขึ้นไป รวมถึงต้องมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (NAV) เพียงพอที่จะหักมาชำระค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย

  •  

สามารถเลือกการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

สามารถกำหนดพอร์ตการลงทุนได้เอง ตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจากเอไอเอพร้อมให้คำปรึกษากับคุณอย่างมืออาชีพ รายละเอียดกองทุนภายใต้ บลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) คลิกที่นี่

 

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกช่วงชีวิตของคุณอย่างไร

จะโสด หรือ มีคู่ ก็ต้องวางแผน เริ่มออมเงินระยะยาวอย่างมีวินัยเพื่อเกษียณ หรือ การศึกษาเพื่อลูกวันนี้พร้อมมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีจากการเลือกลงทุนในกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์
ระหว่างทางถึงแม้การลงทุนจะขึ้นๆลงๆ ก็ยังอุ่นใจกับทุนประกันชีวิต ถ้าเกิดอะไรขึ้น แผนที่คุณวางไว้ก็ไม่พังแน่นอน
เมื่อถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้ก็สามารถถอนเงินบางส่วน หรือ ทั้งหมดก็ได้ แต่ถ้าถึงเวลาแล้วไม่ถอนเงินก็สามารถสะสมต่อพร้อมรับโบนัสสูงสุด 5%* ของเบี้ยที่จ่าย เพื่อให้เงินออมยิ่งโตมากขึ้นไปอีก

วีดีโอ

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค

สนใจผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์ มีอะไรบ้าง

เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ได้รับทุนประกันชีวิต บวกมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ครบกำหนดสัญญา

ได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เวนคืนกรมธรรม์

ได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักค่าธรรมเนียมการถอน(ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ควรทราบ

เพิ่ม/ลด

เพิ่มหรือลดความคุ้มครอง ได้ทุกช่วงของชีวิต

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

ค่าการประกันภัยและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถนำมาลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่ส่วนเงินลงทุนไม่สามารถลดหย่อนได้

เพิ่ม หรือ ถอนเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยเพิ่มเติมพิเศษ (Top up) สิทธิ์ในการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์
*ถ้าถอนตอนกรมธรรม์มีผลบังคับน้อยกว่า 2 ปี หรือ 24 เดือนจะมีค่าธรรมเนียม 50% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักที่ถอน

สิทธิ์ในการสับเปลี่ยนกองทุน

สิทธิในการใช้เครื่องจัดการการลงทุนโดยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถใช้ระบบปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน


1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์