เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว แต่ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ด้วยความคุ้มครองอย่างน้อย 150% ของเบี้ยประกัน และสร้างโอกาสในการลงทุนไปพร้อมกันได้อย่างลงตัว

 

ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน - 75 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นของ เอไอเอ สมาร์ท เวลท์

 

สะดวกสบายในการชำระเบี้ย

เพราะชำระแค่ครั้งเดียว แต่รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 99 ปี เหมาะสำหรับคนที่มีเงินก้อน ที่ต้องการทั้งความคุ้มครองชีวิต และเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยไม่ต้องการมีภาระผูกพันในการชำระเบี้ยต่อเนื่องในอนาคต

  •  

สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว

สบายใจไร้กังวล ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 150% ของเบี้ยประกัน ไม่ว่าการลงทุนจะเป็นบวกหรือเป็นลบ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันภัย ครอบครัว(ผู้รับผลประโยชน์) จะไม่ลำบากเพราะจะได้รับเงินเท่ากับทุนประกัน หรือ มากกว่า(ในกรณีที่การลงทุนเป็นบวกและไม่เคยมีการถอนเงินออกจากกรมธรรม์)

  •  

สามารถเลือกการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

กำหนดพอร์ตการลงทุนได้เอง ตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจากเอไอเอพร้อมให้คำปรึกษากับคุณอย่างมืออาชีพ รายละเอียดกองทุนภายใต้ บลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) คลิกที่นี่

  •  

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium) ได้

โอกาสให้สร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น โดยสามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มเติมพิเศษในกรณีที่มีเงินก้อนเพิ่มขึ้น โดยมีกำหนดขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

 

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกช่วงชีวิตของคุณอย่างไร

มีเงินก้อน อยากมีความคุ้มครองชีวิตและลงทุนไปพร้อมกัน แต่ไม่อยากจ่ายเบี้ยทุกปี สมาร์ท เวลท์ จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ได้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 พร้อมโอกาสได้ผลตอบแทนจากกองทุนรวม
ไม่ว่าการลงทุนของคุณจะขึ้นหรือลงก็สบายใจได้ว่าถ้าระหว่างทางเป็นอะไรไปยังมีผลประโยชน์ทุนประกัน 150% ของเบี้ยที่จ่ายครั้งเดียว ให้คนที่คุณรัก
เมื่อครบสัญญา หรือ ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็สามารถถอนเงินมาใช้บางส่วน หรือ จะถอนออกมาทั้งหมด

วีดีโอ

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์

สนใจผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์ มีอะไรบ้าง

เสียชีวิต

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บวก 50% ของเบี้ยชำระครั้งเดียว หรือ 150% ของเบี้ยชำระครั้งเดียวหักเงินที่ถอน(ถ้ามี) อย่างไหนมากกว่าผู้รับผลประโยชน์ได้อันนั้น

ครบกำหนดสัญญา

ได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เวนคืนกรมธรรม์

ได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักค่าธรรมเนียมการถอน(ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ควรทราบ

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

ค่าการประกันภัยและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถนำมาลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่ส่วนเงินลงทุนไม่สามารถลดหย่อนได้

เพิ่ม หรือ ถอนเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยเพิ่มเติมพิเศษ (Top up) สิทธิ์ในการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์
*มีค่าธรรมเนียมในการถอนใน 5 ปีแรก

สิทธิ์ในการสับเปลี่ยนกองทุน

สิทธิในการใช้เครื่องจัดการการลงทุนโดย สามารถสับเปลี่ยนกองทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถใช้ระบบปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน


1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์