แบบประกันชีวิตควบการลงทุน จากเอไอเอ

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปรียบเทียบ

ประโยชน์

เน้นความคุ้มครองชีวิตสูงพร้อมแผนคุ้มครองสุขภาพระยะยาว

เน้นความคุ้มครองชีวิตที่เหมาะสมเพื่อไปถึงเป้าหมายการเงินที่ต้องการ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ

ตลอดชีพ

ความคุ้มครองชีวิต

60 - 250 เท่าของเบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครอง*

ไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักและไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

เบี้ยประกันขั้นต่ำ

12,000 ต่อปี

30,000 ต่อปี

จำนวนปีที่จ่ายเบี้ย

ชำระตลอดชีพ (สามารถพักชำระเบี้ยได้หลังจากปี 3 ปี)

ชำระตลอดชีพ (สามารถพักชำระเบี้ยได้หลังจากปี 3 ปี)

สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้งแบบ UDR * (Unit Deducting Rider) และ แบบ PPR** (Premium Paying Rider)

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เฉพาะแบบ PPR** (Premium Paying Rider)

รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ AIA PRESTIGE CLUB เมื่อซื้อทุนประกันขั้นต่ำตามกำหนด

10 ล้านบาทขึ้นไป

10 ล้านบาทขึ้นไป

*เงื่อนไขขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน