core::core.title.start-now
banner

สมาชิก AIA Vitality ร่วมลุ้นรางวัลบัตรวิ่ง รวม 80 รางวัล

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แจกฟรีบัตรงานวิ่ง 80 รางวัล! เอาใจนักวิ่งสายสตรอง กับ 2 งานวิ่งที่ทุกคนรอคอย เดอะ นอท เฟซ 100 และ ขอนแก่น มาราธอน นานาชาติ 2020 เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ลิงก์ด้านล่าง

งานวิ่งและระยะที่ร่วมสนุก

 • ขอนแก่น มาราธอน นานาชาติ 2020  - 26 ม.ค. 2563
  • ระยะ 11.55 กม.
  • ระยะ 21.10 กม.
  • ระยะ 42.195 กม.
 • เดอะ นอท เฟซ 100 - 1 ก.พ. 2563
  • ระยะ 25 กม.
  • ระยะ 50 กม.

 

ประกาศผู้โชคดีรับบัตรงานวิ่ง รางวัลละ 1 ใบ

Khon Kaen International Marathon 2020 วันที่ 26 ม.ค. 2563

ระยะ 11.55 km.

 1. กิตติพงษ์  หิรัญประดิษฐกุล
 2. จินต์จุฑา ลีละศุภสกุล
 3. จุฑามาศ โพธิ์พันธ์กุล
 4. ชนิดา  ลิขิตถาวร
 5. โชติกา ปราณีโชติรส
 6. เตชา สิริวิทยธรรม
 7. ธนพร  สรฉัตร
 8. ธนัญญาน์ อาเบะ
 9. ธัณชณท ชิ้วนฤภัย
 10. ธีร์รัฐ อุดมเวทยนันท์
 11. นราทร เภตรา
 12. นิจจพรรณ ศรีกลชีพ
 13. ปัทมาวดี คูวัธนไพศาล
 14. ปานเทพ บุญญสิทธิ์
 15. ปาลินี สกุลตั้งมณีรัตน์
 16. ปิ่นฤทัย เปี่ยมทอง
 17. ปิยะนันท์ ศิริรัตนภูมี
 18. พัชญ์สิตา แสงเหมือนขวัญ
 19. พัณณ์ชิตา นราพงษ์พันธ์
 20. พีระวัฒน์ ล่อมค้อม
 21. เพ็ญพิมล นรสิงห์
 22. ภัทรพงศ์ ภูผาสุข
 23. มนต์ภัสสร โชคบรรดาลสุข
 24. ยิ่งลักษณ์ รัตนศิริวิบูลย์
 25. วณิภา วนิชกุล
 26. วนิดา โนบรรเทา
 27. วสันต์ กิติสุข
 28. วินิตา ลิ้มสกุล
 29. วิภาวดี ลิ่มเจริญ
 30. วีะพงษ์  สุวรรณหงษ์
 31. ไวทฤทธิ์ อริยกิจพงศ์
 32. ศิริเพ็ญ เลิศธีรพงศ์
 33. สุดารัตน์ จันทร์ศรีเมือง
 34. เสาวณีย์ เจริญสุข
 35. อธิธัช ธนธีร์กุล

ระยะ 21.10 km.

 1. กรกมล ศิริวงษ์มงคล
 2. กฤษณะ บุญกลาง
 3. กัมปนาท สง่าเพ็ชร
 4. กัลผาฎาพัฒณ์ ทุติยาภรณ์
 5. กิตติศัพท์ เหลืองชวพงศ์
 6. ขวัญกมล กวีวรญาณ
 7. จินต์จุฑา พิมรี
 8. จีรสุต พงษ์ธัญญะวิริยา
 9. เจนณรงค์ นาคเทวัญ
 10. ชญาภา เทพวนิลกร
 11. ชนมภูมิ สิงคโปร์
 12. ไซมอน ดิง
 13. ณัฐวุฒิ กิตติกนกรัตน์
 14. ดุสดี บุตรหมัน
 15. นพวรร ศรีสว่างวงศ์
 16. บุษวรรณ นิ่มคำ
 17. ประภาขวัญ ธีระประภา
 18. ปิยะชัย เมาลี
 19. พัชรี  โสภณดิเรกรัตน์
 20. พิมธิดา เลิศขจรสิน
 21. เมลิสสา เลขวิสุทธิ์
 22. รัตสุดา เกตุแก้ว
 23. ฤทัย อัครแสงเจริญ
 24. วานิสา สะสิสุวรรณ
 25. ศิริขวัญ เรืองบุษบา
 26. ศิโรจน์ จงกลวานนท์
 27. ศิวสิทธิ์ วนารังสรรค์
 28. สรัญพร สุวรรณประสพ
 29. สหภัทร อริยกิจพงศ์
 30. อรรถพล ชุ่มมะโน

ระยะ 42.195 km.

 1. เกศฤดี บุญรัตน์
 2. ณัฏฐพงศ์ วิจิตร
 3. ปรัตถกร ทรัพย์ประภา
 4. วิชัย ศิริรัตน์
 5. อัครธร วงศ์นิมิตรกุล

 

The North Face 100 วันที่ 1 ก.พ. 2563

ระยะ 25 km.

 1. ทินกร ทุ่งลา
 2. นพดล มโนรถพานิช
 3. นาวิน โรจน์วิถี
 4. นิสิตา ศิรธรานนท์
 5. ภูสุดา อภิรมยานนท์
 6. รวิน เรืองแสงนทีทิพย์
 7. สุริยา ป่าไม้ทอง

ระยะ 50 km.

 1. ขจรยศ เอื้อพงศ์สุขกิจ
 2. นฤพัฒน์ ธรรมคุปต์
 3. ปฏิญญา บุญดี
 4. วรพจน์ อินยาศรี
 5. ศรินทร เอี่ยมแฟง
 6. สรายุทธ เจริญสิทธิชัย
 7. สันติ รัตนวารินทร์
 8. สิทธาภรณ์ โกศะโยดม

ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อมูลที่แจ้งไว้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละงานได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่มีแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แบบประกันกลุ่มก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีความเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ได้รับของรางวัล
 • สมาชิก 1 คนสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลตลอดแคมเปญ ทุกช่องทาง
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เอไอเอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1 - 30 มิ.ย. 2563

ขยายเวลากิจกรรม! เพิ่มคะแนนฟิต พิชิตไวรัส รับคะแนนออกกำลังกายเพิ่มเป็น 100 คะแนน/วัน* ตลอดเดือนมิถุนายน 2563

ทุกกิจกรรมออกกำลังกายที่ปกติได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ 50 คะแนน/วัน จะรับคะแนนเพิ่มเป็น 100 คะแนน/วัน ตลอดเดือนมิถุนายน 2563...อ่านต่อ

11 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63

ซื้อแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามเงื่อนไขแคมเปญ AIA Healthy Pack รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 3 ต่อ จากแคมเปญ AIA Healthy Pack x AIA Vitality

ต่อที่ 1 รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต่อที่ 2 รับบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ ท็อปส์ มูลค่าสูงสุด 3,500 บาท ต่อที่ 3 รับสิทธิประโยชน์โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้...อ่านต่อ

18 – 24 พฤษภาคม 2563

V Healthy at Home: ออกกำลังกายออนไลน์ กับฟิตเนส เฟิรส์ท หรือแอ๊บเซอลูท ยู รับวันละ 50 คะแนน 3 วันต่อสัปดาห์

รับคะแนนออกกำลังกายวันละ 50 คะแนน สูงสุด 3 วันต่อสัปดาห์ เพียงเข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท หรือ แอ๊บเซอลูท ยู 18 – 24 พฤษภาคม 2563...อ่านต่อ