core::core.title.start-now
banner

ประกาศนโยบายผ่อนปรนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เงินคืน สำหรับค่าบริการสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท เดือนมีนาคม 2563

Because We Care เพราะเราห่วงใยคุณ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย รัฐบาลได้ออกมาตรการให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงสนามกีฬาและฟิตเนส ส่งผลให้ฟิตเนส เฟิรส์ท ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกาศปิดสาขาชั่วคราวระหว่างวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จึงได้ออกนโยบายผ่อนปรนเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์เงินคืนค่าสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท เดือนมีนาคม 2563 สำหรับสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท ที่ทำสัญญาด้วยสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่เป็นสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท แบบเอไอเอ ฟูล พริวิเลจ แพ็กเกจ -> สมาชิกสถานะบรอนซ์ที่มีคะแนนไวทัลลิตี้ อย่างน้อย 9,000 คะแนน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 จะได้รับเงินคืนรายเดือน 10% ของค่าสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท เดือนมีนาคม 2563 (จากเดิมสถานะบรอนซ์รับเงินคืน 0%) โดยสมาชิกสถานะอื่นๆ จะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขปกติ
  • สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่ยังอยู่ในสัญญาสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ทเดิม -> จะได้รับเงินคืนรายไตรมาส 30% เมื่อมีการออกกำลังกายที่ฟิตเนส เฟิรส์ทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 (มกราคม - มีนาคม) อย่างน้อย 16 วัน (จากเดิมเข้าใช้บริการอย่างน้อย 24 วัน)

ทั้งนี้ เงื่อนไขนโยบายผ่อนปรนพิเศษข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีที่สมาชิกขอหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราว (Freeze Contract) ด้วยตนเอง ก่อนการประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวจากฟิตเนส เฟิรส์ท (ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของฟิตเนส เฟิรส์ท เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

เอไอเอ ไวทัลลิตี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกของเราจะมีสุขภาพดี พร้อมฝ่าวิกฤตนี้ได้อย่างปลอดภัย

เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

25 – 31 พ.ค. 2563

แคมเปญพิเศษสัปดาห์ที่ 2: ออกกำลังกายออนไลน์ กับฟิตเนส เฟิรส์ท หรือแอ๊บเซอลูท ยู รับวันละ 50 คะแนน 3 วันต่อสัปดาห์

รับคะแนนออกกำลังกายวันละ 50 คะแนน สูงสุด 3 วันต่อสัปดาห์ เพียงเข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท หรือ แอ๊บเซอลูท ยู 25 – 31 พฤษภาคม 2563...อ่านต่อ

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563

อัปเดทสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

อัพเดทพันธมิตรฟิตเนสใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เซเลบริตี้ ฟิตเนส และ แอ็บเซอลูท ยิม และประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับแอร์เอเชีย...อ่านต่อ

17 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2563

Online Vision Test ทดสอบการมองเห็นออนไลน์ รับ 50 คะแนนไวทัลลิตี้

ทำแบบทดสอบการมองเห็นออนไลน์ เพื่อวัดคุณภาพการมองเห็นเบื้องต้น พร้อมรับคะแนนพิเศษ 50 คะแนนไวทัลลิตี้ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2563...อ่านต่อ