core::core.title.start-now
banner

แจกฟรี! บัตรร่วมกิจกรรม 100 ใบ งาน Chiang Mai Yoga Art & Dance 2020

โอกาสดีสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ชื่นชอบกีฬาโยคะและการเต้นทุกท่าน เอไอเอ ไวทัลลิตี้่ แจกฟรีบัตรเข้าร่วมกิจกรรมแบบ One Day Pass (เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด 1 วัน มูลค่า 2,500 บาท) รวมทั้งสิ้น 100 ใบ สำหรับร่วมงาน Chiang Mai Yoga Art & Dance 2020 ให้กับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และ ทำแบบประเมินออนไลน์ใดก็ได้ผ่านแอป AIA Vitality ระหว่างวันที่ 16-22 ม.ค. 2563

 

ประกาศผลผู้ได้รับบัตรร่วมกิจกรรมแบบ One Day Pass งาน Chiang Mai Yoga Art & Dance 2020

ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันรับสิทธิ์อีกครั้งผ่านหมายเลขโทศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรุณาคลิกรับสิทธิ์ตามวัน-เวลาที่กำหนด

 

 1. Marisa Kamoltham รับบัตร 2 ใบ
 2. Siriporn Yowcharoensuk รับบัตร 1 ใบ
 3. กัณฑ์ลดา คัคนางกูล รับบัตร 1 ใบ
 4. การณ์ภัสร์ พรหมขัติแก้ว รับบัตร 2 ใบ
 5. กุลวัฒน์ พรมเมือง รับบัตร 1 ใบ
 6. ขวัญดารินทร์ ขันขาว รับบัตร 1 ใบ
 7. เจนจิรา จันทร์ดำ รับบัตร 2 ใบ
 8. ชนก ทองดี รับบัตร 2 ใบ
 9. ณัฏฐ์พิมล  ชมสวรรค์ รับบัตร 1 ใบ
 10. ธโนดม วิไลพันธุ์ รับบัตร 2 ใบ
 11. ธเรศ ปิ่นละออ รับบัตร 2 ใบ
 12. ธีรเดช วิริยะวิญญู รับบัตร 2 ใบ
 13. นภาพร อุบลแสน รับบัตร 2 ใบ
 14. นันทวัน พัฒนา รับบัตร 1 ใบ
 15. นิตยา ศรีสุทธิกมล รับบัตร 2 ใบ
 16. บดินทร์ จินดา รับบัตร 2 ใบ
 17. ประกายกานต์ ประคถณสุขใจ รับบัตร 2 ใบ
 18. พรรณปภา ภูจำปา รับบัตร 2 ใบ
 19. พัชรกมล พวงสมบัติ รับบัตร 1 ใบ
 20. พิมพิดา ชินอุปกิจ รับบัตร 2 ใบ
 21. พีรณัฐ แซ่อึ้ง รับบัตร 1 ใบ
 22. ภัครมัย ไววุฒิ รับบัตร 2 ใบ
 23. ภัทราวนันท์ เดชะดำรงพาณิชย์ รับบัตร 2 ใบ
 24. ภิรญา เกษมธนกิตติ์ รับบัตร 2 ใบ
 25. ภูษณิศา โชคสุวณิช รับบัตร 2 ใบ
 26. รมิตตา เขตต์ภูมิเมือง รับบัตร 1 ใบ
 27. รุจิเรข แสงผะการ รับบัตร 2 ใบ
 28. เรมีย์ นามเทพ รับบัตร 2 ใบ
 29. วรางคณา ธนาเรืองโรจน์ รับบัตร 1 ใบ
 30. วลินดา ไวทยานันต์ รับบัตร 1 ใบ
 31. วิชยา แสนมงคล รับบัตร 1 ใบ
 32. วิชุตา กุ๋ยมาเมือง รับบัตร 2 ใบ
 33. วิภาภรณ์ โชติเจริญการกุล รับบัตร 1 ใบ
 34. ศยามล ศรสุวรรณศรี รับบัตร 2 ใบ
 35. ศักดิ์สิทธิ์ คลายศรี รับบัตร 1 ใบ
 36. ศุภรดา ปิยภิญโญภาพ รับบัตร 2 ใบ
 37. สุทธิรัตน์ อินทรัคคัมพร รับบัตร 2 ใบ

 

 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนผ่านลิงก์ กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่มีผู้ติดตาม กรุณากรอกรายละเอียดผู้ติดตาม โดยสมาชิกจะได้รับบัตรสูงสุด 2 ใบ สำหรับตนเอง 1 ใบ และผู้ติดตามอีก 1 ใบ

ลงทะเบียน

2. ทำแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน แอป AIA Vitality หรือเว็บไซต์ vitality.aia.co.th หากเคยทำแบบประเมินออนไลน์ครบแล้ว กรุณาทำซ้ำอีกครั้งเพื่อรับสิทธิ์

วิธีสร้างบัญชี วิธีทำแบบประเมินออนไลน์

 

กติกาและเงื่อนไข

 • กิจกรรมสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลผ่านลิงก์ที่กำหนดเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • สมาชิกที่เคยทำแบบประเมินออนไลน์มาก่อนแล้ว ต้องทำซ้ำอีกครั้งในช่วงระยะเวลาแคมเปญ (16-22 ม.ค. 63) เพื่อร่วมกิจกรรม
 • หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน ทีมงานจะคัดเลือกจากเวลาในการลงทะเบียน ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 • สมาชิก 1 คน รับสูงสุด 2 ใบ สำหรับสมาชิก 1 ใบและผู้ติดตาม 1 ใบ
 • เอไอเอ ไวทัลลิตี้มอบของรางวัลเป็นบัตรร่วมกิจกรรมเท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักของตนเอง
 • คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เอไอเอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

Chiang Mai Yoga Art & Dance 2020

มหกรรมโยคะและศาสตร์การเต้น อัดเน้นด้วยกิจกรรม 55 คลาส โดย 35 ครูผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2563 เวลา 9.00 - 19.00 น. ณ ONE Nimman ถ. นิมมานเหมินทร์ จ. เชียงใหม่

ลงทะเบียน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563

อัปเดทสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

อัพเดทพันธมิตรฟิตเนสใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เซเลบริตี้ ฟิตเนส และ แอ็บเซอลูท ยิม และประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับแอร์เอเชีย...อ่านต่อ

17 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2563

Online Vision Test ทดสอบการมองเห็นออนไลน์ รับ 50 คะแนนไวทัลลิตี้

ทำแบบทดสอบการมองเห็นออนไลน์ เพื่อวัดคุณภาพการมองเห็นเบื้องต้น พร้อมรับคะแนนพิเศษ 50 คะแนนไวทัลลิตี้ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2563...อ่านต่อ

1 - 30 มิ.ย. 2563

ภารกิจ “กักตัวอยู่บ้าน ร่วมรักษาระยะห่างทางสังคม” รับคะแนนไวทัลลิตี้พิเศษ วันละ 5 คะแนน 1 - 30 มิ.ย. 2563

รับคะแนนไวทัลลิตี้พิเศษ วันละ 5 คะแนน เพียงทำภารกิจ “กักตัวอยู่บ้าน ร่วมรักษาระยะห่างทางสังคม” และแถลงข้อมูลการร่วมภารกิจทุกวัน ผ่านลิงก์ที่กำหนด...อ่านต่อ