core::core.title.start-now
banner

AIA Live x AIA Vitality กิจกรรมไลฟ์พิเศษเพื่อสุขภาพ พร้อมรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในหมวดกิจกรรมพิเศษสูงสุด 200 คะแนน

ครั้งแรก! กับการดูแลสุขภาพผ่านไลฟ์ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกจากเอไอเอ กับกิจกรรม AIA Live พบกับ AIA Vitality Ambassador หมาก ปริญ สุภารัตน์ ที่จะมาพูดคุยและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การบรรยายเรื่องโภชนาการ ร่วมทำอาหารเมนูสุขภาพ และกิจกรรม Workout Challenge ให้คุณได้ร่วมออกกำลังกายไปพร้อมกับ โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร โค้ชชื่อดัง วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ผ่าน YouTube ช่อง AIA Healthy Living ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.

 

สิทธิพิเศษสุดว้าวสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น! 500 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่าง รับสิทธิร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

สัมผัสประสบการณ์พูดคุยออนไลน์แบบใกล้ชิด กับหมาก ปริญ และ โค้ชมิกกี้

รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในหมวดกิจกรรมพิเศษ สูงสุด 200 คะแนน จากกิจกรรมออกกำลังกายและการฟังบรรยายด้านโภชนาการ

ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ (ของที่ระลึกพร้อมลายเซ็นมีจำนวนจำกัด)

• ฟุตบอลพร้อมลายเซ็น จาก เดวิด เบ็คแฮม - AIA Global Brand Ambassador
• เสื้อพร้อมลายเซ็น จาก หมาก ปริญ – AIA Vitality Ambassador
นาฬิกาสุขภาพ Fitbit Versa Lite
• และของรางวัลอีกมากมาย

 

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

กรุณาดาวน์โหลดและสร้างบัญชี Zoom ของตนเอง https://bit.ly/2CYFayn เพื่อเตรียมตัวร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 ส.ค. 63 โดยทีมงานจะส่ง Meeting ID และ รหัสผ่านให้คุณอีกครั้งภายในวันที่ 31 ก.ค. 63

 1. ALISA    KHUNPANICH
 2. CHAOWARIT    KHANTABTIM
 3. Jaresak    Hansith
 4. JARUNEE    CHUTISINTHU
 5. Jenjira    Wongthianchai
 6. NALINRAT    KULJITTITOMON
 7. PATTARAPORN    LIABMUANG
 8. PIYA    WANARAKSAKUL
 9. SUPHATTHAKAN    CHAROENWANNAYING
 10. WATINEE    NAENCHAREE
 11. WIRAKORN    YINGYONG
 12. กชพร    สุขป้อม
 13. กนกทิพย์    ธีรวณิชพันธุ์
 14. กนกวรรณ    อุ่มตระกูล
 15. กนลา    อบเชย
 16. กมลกานต์    อรุณโกเมศ
 17. กมลา    อังคสกุลเกียรติ
 18. กรกช    วณิชานุวัตร
 19. กรกนก    อุประ
 20. กรณัฏฐ์    เลิศบุญช่วยกุล
 21. กฤตภาส    อธิกุลสินธ์
 22. กฤตโสภา    ทิพย์ปัญญาวงศ์
 23. กฤษณะ    น้อยไทย
 24. กฤษณะ    เรืองต่อวงศ์
 25. กฤษณัฐา    วณิชย์เศรษฐ์
 26. กฤษณา    วัฒนานุกูล
 27. กวิน    เหลืองทองคำ
 28. กวิศรา    ศรีตัณฑ์
 29. กวีวรรณ    สุริยะพรชัยกุล
 30. กษมล    มหัธนันท์
 31. กอบเก็จ    อุปปาติก
 32. กอบลาภ    ฉันทพงศ์
 33. กอบศักดิ์    พันธุ์เถกิงอมร
 34. ก่อพงศ์    มณีรัตน์ไพโรจน์
 35. กัญญณัช    กุลฑล
 36. กัญญา    อินทรโสภา
 37. กัญญาพัทธ์    ยอดพรหมมินทร์
 38. กัญญารัตน์    ปรีกราน
 39. กาญจนา    คงสมจิตต์
 40. กาญจนา    คล่องอนันต์
 41. การุณ    เลขสฤษดิ์
 42. กำธร    นทีธนสาร
 43. กำพล    ลีลาภรณ์
 44. กิตติชัย    เมืองไพศาล
 45. กิตติพงศ์    วนาทรัพย์ดำรง
 46. กิตติพงษ์    วงวาลย์
 47. กิตติพัฒน์    วิริยะยรรยงสุข
 48. กิตติภัท    เลิศอนันต์ตระกูล
 49. กิตติยา    จิตร์ภักดี
 50. กิตติวิชญ์    จิตร์ภักดี
 51. กุญช์ชญา    มั่นกิจ
 52. กุลณัฐ    บุตร์วงษ์
 53. กุลธรา    สังข์อ่อน
 54. เกศกนก    เจริญผล
 55. เกื้อกูล    โกสีย์
 56. ขนิษฐา    บุญกมุติ
 57. ขนิษฐา    สารีสิงห์
 58. ขนิษฐา    ชาญตระการ
 59. ขวัญใจ    นิลอ่อน
 60. ขวัญใจ    สุลินทบูรณ์
 61. ขวัญชัย    บุญรักชัย
 62. ขวัญศิริ    คชวงษ์
 63. คณัย    นิ่มอรุณ
 64. คณิศร    เตชะรุ่งเรืองกิจ
 65. คณุตม์ธเนศ    เจริญกุลวัฒนะ
 66. คมพล    เกลาโพธิ์
 67. คมสัน    นวคุณสุชาติ
 68. คมสันต์    โพธิ์ศรี
 69. คีตะวิธ    ชัยมงคล
 70. คุณากร    มหานิล
 71. จตุพร    ไทยแสงสง่า
 72. จตุรงค์    สุวรรณ์เจริญ
 73. จตุราพร    วิโรจน์ศักดิ์เสรี
 74. จรรยา    ตันติวิภานุวงศ์
 75. จรัญ    พรเจริญ
 76. จรัสพร    อุดมสุประเสริฐ
 77. จริยา    นาคประเสริฐ
 78. จักรัตน์    อโณทัย
 79. จักราวุธ    อุดทามุล
 80. จันทนา    ดรุณพันธ์
 81. จันทร์จิรา    จันทรา
 82. จันทร์จิรา    จันทร์คงวงษ์
 83. จันทร์ศรี    ศรีคงยศ
 84. จันทิพย์    โทมาริ
 85. จามรี    สุขสมหมาย
 86. จามิกร    หิรัญรัตน์
 87. จารวี    สิลาจันทร์
 88. จารุกิตติ์    ขอบคุณ
 89. จารุณี    ฤทธิกิจณรงค์
 90. จารุวรรณ    ชูติสินธุ
 91. จารุวรรณ    อมรรัตนสิริ
 92. จาฬุภรณ์    สุทธานุกูล
 93. จิตตากานต์    ผานาค
 94. จิตติกา    พรมมาแบน
 95. จิตติมา    ศิลาชัย
 96. จิตทิวา    นามวงษ์
 97. จิตธิมา    ลูกอินทร์
 98. จิตรลดา    จุติเลิศประเสริฐ
 99. จินต์จุฑา    โนนทิง
 100. จินตนา    ชมภูทีป
 101. จิรนันท์    พานิชย์ไพบูลย์
 102. จิรพันธุ์    แสงธรรมจินดา
 103. จิราพร    ศิริเกียรติกำจร
 104. จิราพร    อัศวรุจิกุลชัย
 105. จิราภรณ์    เบญจมาศ
 106. จีรภา    รงค์ทอง
 107. จุฑาภรณ์    อุ้ยสว่าง
 108. จุฑามาศ    โพธิ์พันธ์กุล
 109. จุฑามาศ    ธวัชกีรติพล
 110. จุฑามาส    ณัฐประเสริฐ
 111. จุฬฐานีย์    บุณยสุรักษ์
 112. จูน    ชัยธวัชมงคล
 113. เจนจิรา    จงไพบูลย์พัฒนะ
 114. เจริญชัย    ปราโมทย์
 115. เจษฎา    วนาทรัพย์ดำรง
 116. เจษฎาทิพย์    เล่ห์สิงห์
 117. ฉัตรดนัย    ใจเพ็ชร
 118. ฉัตรวดี    ศิริพิรุณ
 119. ชญาณ    ลำเภา
 120. ชญานิศา    จงรัตนจินดา
 121. ชญานิษฐ์    บุญโสภาพ
 122. ชญานี    อิการาชิ
 123. ชฎาพร    ช่วงชู
 124. ชณัสดา    ชูสมภพ
 125. ชนกนันท์    ผิวดี
 126. ชนะชัย    ลือรัตนวงศ์ชัย
 127. ชนันท์ธิดา    ชนันชนะ
 128. ชนากานต์    คุณกิจชัย
 129. ชนากานต์    สันทัดคุณ
 130. ชนิดา    พันธุ์เถกิงอมร
 131. ชนิดา    ยาศิริ
 132. ชนิดา    เจิมจุติธรรม
 133. ชนิดาภา    อาภาภัทรดิฐกุล
 134. ชนิตา    ชัฏไพศาล
 135. ชมพูนุท    จันทร์คงสุวรรณ
 136. ชมมาศ    ตระกูลบุญเดช
 137. ชยกร    มานิตานนท์
 138. ชยุต    ทองผาสุข
 139. ชวอัตถ์    อินทรปาลิต
 140. ชัชรินทร์    นิยติวัฒน์ชาญชัย
 141. ชัฎสราภรณ์    ดวงฉายจรัส
 142. ชัยยศ    ประมาณ
 143. ชาญชัย    วจนะวิชากร
 144. ชาติชาย    รังดิษฐ
 145. ชาติเชื้อ    โชติรัตน์
 146. ชานนท์    ภู่เกษร
 147. ชิดชนก    โอปนายิกุล
 148. ชุติกาญจน์    โรจน์ศุภากร
 149. ชุตินันท์    อินทรนเรศ
 150. ชุติพงศ์    เกตุยิ้ม
 151. ชุมแสง    ชุมแสงศรี
 152. เชิงชาญ    เหมวัตร์
 153. เชิดศักดิ์    แซ่เตีย
 154. โชค    กิตติพงษ์ถาวร
 155. โชติกา    ขันติอาคม
 156. โชษิตา    แอ๊ดสกุล
 157. ไชยพร    แสงงาม
 158. ซินดี้    ภู่ธนะพิบูล
 159. ซูไรดา    ดือราแม
 160. ญาณวุฒิ    คล่องอักขระ
 161. ญาน์ชนันท์    จิตต์อารีย์
 162. ฐกลพัศ    เจนจิวัฒนกุล
 163. ฐากูร    จันทรรังสี
 164. ฐานันดร    ภิรมย์บูรณ์
 165. ฐานิสร์    เอียดสุย
 166. ฐาปนนท์    ฐาปนวงศ์กุล
 167. ฐิติกร    ภาณุประยูร
 168. ฐิติภา    รักษ์พิทยานนท์
 169. ฐิติมา สุขมาก    ยามช่วง
 170. ณฐมน    หนูอินทร์
 171. ณภัทร    สิทธิ์ภานุวงค์
 172. ณภัทร    ภู่รักษ์
 173. ณัชชา    วัฒนอรุณกิจ
 174. ณัชวราภรณ์    กันมะโณธนัตถ์
 175. ณัฎฐ์สราภา    รัตนนภสร
 176. ณัฎฐา    บุญยะโภคา
 177. ณัฏฐ์    คงสิวะพิสิฐ
 178. ณัฏฐ์    ปิยะปราโมทย์
 179. ณัฏฐ์ทิตา    ธนาสิริเมธีกุล
 180. ณัฏฐพล    ชัยธวัชมงคล
 181. ณัฏฐา    ประดิษฐ์สุขถาวร
 182. ณัฏฐา    ลัภนตระกูลชัย
 183. ณัฏศิวรรษ์    พีระภูริพัฒน์
 184. ณัฐกรณ์    อินทรวิสูตร
 185. ณัฐกิตติ    ศิริถาวรสันติ์
 186. ณัฐชนันท์พร    แฟรงคาวสกี้
 187. ณัฐดิษฐ์    วิเศษวัชรนนท์
 188. ณัฐธญาน์    ศรีพัฒนางกรู
 189. ณัฐธยาน์    ลิมปวิทยากุล
 190. ณัฐธิญา    สิงห์งาม
 191. ณัฐนันท์    ผลทิพย์
 192. ณัฐพงศ์    ทองเทพ
 193. ณัฐพงษ์    นนทะธรรม
 194. ณัฐพงษ์    ฟองสินธ์ุ
 195. ณัฐพร    วุฒิเพ็ชร์
 196. ณัฐพล    ชัยแสวง
 197. ณัฐพล    วังรุ่งอรุณ
 198. ณัฐพล    ประสิทธิ์วัฒนเสรี
 199. ณัฐพัชญ์    กิตติณัฐชนน
 200. ณัฐพัชร์    ชอบงาน
 201. ณัฐริกา    สายแสน
 202. ณัฐวรรณ    ศรีพนมยานนท์
 203. ณัฐวัตร    สายรุ้ง
 204. ณัฐวุฒิ    โสดสงค์
 205. ณัฐษณี    ยัญญลักษณ์
 206. ณาศิส    ค้วนเครือ
 207. ณิชา    วงศ์สวัสดิวัฒนา
 208. ณิชา    อัสสรัตนกุล
 209. ณิชา    ควรแย้ม
 210. ดร. ภาณุพล    หงษ์ภักดี
 211. ดวงใจ    กิ่งกำปัง
 212. ดวงนภา    โกเมนท์จำรัส
 213. ดวงเพ็ญ    ฟูคาดะ
 214. ดวงหทัย    มาลัยโรจน์
 215. ดังฝัน    เอี่ยมสุวรรณ
 216. ดารัตน์    ศรีมอย
 217. ดุสิต    สังสิทธยากร
 218. เดโช    วัชรอยู่
 219. ต่อศักดิ์    ถาวรรัตน์
 220. ต่อศักดิ์    ฟังสูงเนิน
 221. ถาวรณ์    จำปาศร
 222. ทรัพยสรณ์    วงศ์หนองเตย
 223. ทวีทรัพย์    ตั้งโพธิธรรม
 224. ทวีพงษ์    ภวชโลทร
 225. ทวีพัฒน์    ภู่ทอง
 226. ทวีศักดิ์    ลีนานุรักษ์
 227. ทศพร    อุดมสินศิริกุล
 228. ทศพร    อิศรางกูร ณ อยุธยา
 229. ทศพล    นวลฝั้น
 230. ทักษพร    วีระพัฒนา
 231. ทัศนา    ใจบุญ
 232. ทัศนีย์    ไสวงาม
 233. ทิพวรรณ    สุธีบรรเจิด
 234. ทิวากร    สุขบรรจงวัฒนา
 235. เทพกัญญา    หาญศีลวัต
 236. ธนทัศน์    ธนีสันต์
 237. ธนพร    อ่อนวาจา
 238. ธนพร    มัคผล
 239. ธนพร    สรฉัตร
 240. ธนพล    แสนดี
 241. ธนพล    พวงเกาะ
 242. ธนภรณ์    สอนทัด
 243. ธนวรรณ    ทองรอด
 244. ธนวุฒิ    ว่องเวศน์
 245. ธนัญญา    กิตติสกุลนาม
 246. ธนันดา    เทียนผนวกสุข
 247. ธนัสถ์    ธีรฐิตยางกูร
 248. ธนากร    มีสิทธิ์
 249. ธนาคม    ธนาศักดิวัต
 250. ธนิดา    ตันโชติกุล
 251. ธมนวรรณ    ฐิติรุ่งโรจน์กุล
 252. ธรธร    ศิริกัลยรัตน์
 253. ธรรมกิตติ์    ใจผ่อง
 254. ธวัชชัย    นิจสุข
 255. ธัชชา    สุดจิตรจูล
 256. ธัชวนนทน์    นันทนรานนท์
 257. ธัญชนก    เพ็ชรย้อย
 258. ธัญญ์นลิน    ภัทรธันยโรจน์
 259. ธัญญ์รภัส    สุขเกษม
 260. ธัญญลักษณ์    ประภาพันธ์
 261. ธัญพรรณพร    พัฒนเจริญ
 262. ธัญพัทธ์    ชูกำเหนิด
 263. ธัญพิชชา    อวิรุทธ์สุวรรณ
 264. ธัญยธรณ์    ธนรัตน์ภินันท์
 265. ธัญลักษณ์    ลิ้มรังษี
 266. ธัญวรรณ    อภิญญานุกูล
 267. ธันย์นิชา    อัศวมงคลพงษ์
 268. ธันยพงศ์    เตียววัฒนกุล
 269. ธันยรัศมิ์    ตรีสิริเกษม
 270. ธันวา    สิทธิบรวงษ์
 271. ธาริณี    ธารีเพียร
 272. ธาวีร์    แซ่โอ้ว
 273. ธำมรงค์    ศรีเพ็ชรดี
 274. ธำรงค์    ปรุงเกียรติ
 275. ธิดา    กลิ่นพันธุ์
 276. ธิดารัตน์    ทองหนู
 277. ธิดารัตน์    รุ่งรัตนประเสริฐ
 278. ธิติมา    ทองสม
 279. ธิติศักดิ์    หวังเกษม
 280. ธีธัช    กล่อมสุวรรณ
 281. ธีร์จุฑา    ขาวอุไร
 282. ธีรดา    จันทร์ดี
 283. ธีรพัชร์    ชุติมาสกุล
 284. ธีรภพ    วัฒนาผาติ
 285. ธีรศักดิ์    พงษ์ภวนันท์
 286. ธีระวุธ    สุยะลังกา
 287. ธีฤทธิ์    จิตต์ศิริ
 288. นครินทร์    หล่อกิตติวงศ์
 289. นงนุช    ณ รังษี
 290. นพคุณ    ลิขิตธนประสงค์
 291. นพพล    บำรุงราษฎร์
 292. นพรัตน์    พงษ์พยัคเลิศ
 293. นพวรรณ    เตชมงคลกุล
 294. นพอนันต์    กาญจนวัฒนาวงศ์
 295. นภนต์    พัววรานุเคราะห์
 296. นภาพร    ขะจวง
 297. นรรฐวรรณ    สุกีธร เกรียงหิรัญ
 298. นริศรา    เอี่ยมประพันธ์
 299. นโรดม    ศรีใหม่
 300. นฤดม    สำลี
 301. นฤดล    บงกชกาญจน์
 302. นฤพนธ์    ปรีชาจินดาวุฒิ
 303. นฤมล    พุ่มพวง
 304. นฤมล    เทียนธนานุรักษ์
 305. นฤมล    แซ่ตัน
 306. นลวัชร์    เรี่ยวพิสิธตั้งกิจ
 307. นลินรัตน์    เพชรอุดมพันธ์
 308. นวลศิริ    นาคน้อย
 309. นวศรี    ชนมหาตระกูล
 310. นัฐนที    แซ่ลี้
 311. นัฐพงษ์    จิตวงศ์
 312. นัทธ์นิธิภา    จึงสงวนสิทธิ์
 313. นัทธ์รพิชา    วนีนาทรังสรรค์
 314. นันทวัน    อุเบกขานนท์
 315. นาถฤทัย    นันทวินิตย์
 316. นารีรัตน์    ภูรัตนพงษ์
 317. นาวิน    ลงกานี
 318. น้ำทิพย์    จงจักรพันธ์
 319. นิชาพร    ยอดมณี
 320. นิตยา    กอบกัยกิจ
 321. นิธิดา    บุญวิทยา
 322. นิธินันท์    สนตุ่น
 323. นินัสรีน    มะทา
 324. นิภาภัทร    คงพิรัตน์
 325. นิรมล    ทองบ่อ
 326. นิวัฒน์    แซ่เอี้ยว
 327. นิศากานต์    เพียรวิจารณ์พงศ์
 328. นุจรี    บุญสมพงษ์
 329. นุจิราลักษณ์    เทียนลำจรัส
 330. บงกชกร    มหาพรหม
 331. บรรจงพร    กิจสำราญ
 332. บรรเจิด    วาระศรี
 333. บรรชา    ซาวคำเขตต์
 334. บัญชา    วัฒนบารมี
 335. บัณฑิตา    บัณฑิตสกุล
 336. บุญชม    เลิศเจริญวรกุล
 337. บุญญาภรณ์    วาณิชยชาติ
 338. บุญพัฒน์    เกษตรสิน
 339. บุญมี    มงคลประจักษ์
 340. บุญยืน    ไชยเชตุ
 341. บุญเรือน    จิราพัชรสิน
 342. บุญวัฒน์    จุนพึ่งพระเกียรติ์
 343. บุษบง    ต๊ะหล้า
 344. บุษบา    วังแสง
 345. เบญจมาศ    แสงงาม
 346. เบญจวรรณ์    นิธิศพงษ์ปรีชา
 347. เบญจา    ดาวมาศรัศมี
 348. ปฐมชัย    อนันตรักษ์
 349. ปฐมพงษ์    ทองโคตร
 350. ปฐมพงษ์     ตระกูลมณีเนตร
 351. ปนัดดา    แผ่วครบุรี
 352. ปนิก    พาดพิมพ์
 353. ปพน    โพธิ์เกษม
 354. ปพน    ลิ่มพฤกษ์เกษม
 355. ปรเมษฐ์    ธาราศักดิ์
 356. ประจินต์    รอดเกิด
 357. ประทีป    ประดิษฐสุวรรณ
 358. ประทีป    บัวหลวง
 359. ประทุมพร    ลิ้มวัฒนาพิบูลย์
 360. ประธาน    ชาญตระการ
 361. ประนิดา    โพธิสาร
 362. ประพันธ์    จารุรัตนพงศ์
 363. ประพิณ    พัวภัทรกุล
 364. ประภัสสร    ภัทรนานากุล
 365. ประภาพร    โรจนวิทูร
 366. ประภาพร    กลิ่นศรีสุข
 367. ประภาพร    สังข์สม
 368. ประฤดี    ดอนโมกข์
 369. ประสิทธิ์ศักดิ์    สวัสดิ์ดวง
 370. ปรากาญจน์    สาครินทร์
 371. ปราณี    อารยะการกุล
 372. ปริญญา    มาเสริฐศรี
 373. ปริตต์    เรืองวิเศษ
 374. ปรีชา    สุยะตา
 375. ปรีดานุช    ชวเลิศสกุล
 376. ปวเรศ    สุรินทร
 377. ปัณฑริกา    กฤษดาวัฒน์
 378. ปัณฑารีย์    แก้วปานกัน
 379. ปัทมาวดี    คูวัธนไพศาล
 380. ปาณิศา    วศินชัชวาล
 381. ปาณิศา    จันทร์วิไล
 382. ปานระวี    ซาตะนัย
 383. ปานิพันธ์    ขุนทอง
 384. ปารณีย์    อ่อนแก้ว
 385. ปารมี    เสรีวัตตนะ
 386. ปารีณา    ปัญญาสาคร
 387. ปาลิดา    บูรณพานิชกิจ
 388. ปิยนันท์    เลาหบุตร
 389. ปิยนุช    หิรัญคัพภ์
 390. ปิยะฉัตร    พรหมมา
 391. ปิยะนาถ    สงวนเผ่า
 392. ปิยะพร    สายเทพ
 393. ปิยะมาศ    บุบผา
 394. ปิยะรัตน์    จันทรยุคล
 395. ปิยานันท์    อรรคนิตย์
 396. ปุญชรัสมิ์    เลพัด
 397. ปุญญิศา    ปัญจธนศักดิ์
 398. ปุณณภา    บุญชูเธียร
 399. ปุรินทร์    โฆสิตวัน
 400. เปรชา    กิ้ปซัน คอปเปอร์
 401. เปรมทิพย์    อิ่มเอิบปฐม
 402. ผกามาศ    บัวพรม
 403. ผกาวดี    บำรุง
 404. พงศ์สิทธิ์    คำนึงธรรม
 405. พงศ์เสวก    เอนกจำนงค์พร
 406. พจนา    พจนวิชัยกุล
 407. พจนีย์    พรมนิล
 408. พชรวรรณ    ปิติเสาวภาคย์
 409. พชระ    แก้วไซเทียน
 410. พนมทิพ    นุชงาม
 411. พนากานต์    อิทธิกุล
 412. พนิดา    หาญตระกูล
 413. พนิดา    ตัวตน
 414. พนิตพิชา    สามารถ
 415. พยอม    ยุวนบุณย์
 416. พรชัย    อุดมเวโรจน์
 417. พรธีรา    เสนาะอาจ
 418. พรประภา    ศรีเจริญ
 419. พรพรรณ    ปิ่นจันทร์
 420. พรรณนิภา    เจริญศรีวัฒนกุล
 421. พรรณรพี    แซ่ฉั่ว
 422. พรรณี    ลาดสิน
 423. พรรษชล    กุลหลี
 424. พรลดา    นุชน้อย
 425. พรศิริ    เกิดช้าง
 426. พลกฤษณ์    ยี่สิ้น
 427. พลากรณ์    จริยะนันตกุล
 428. พักตร์พิมล    อนันตวุฒิ
 429. พัชรพล    ปลิวมา
 430. พัชรินทร์    มาลา
 431. พัชรินทร์    ภู่พัฒน์
 432. พัชรินทร์    พิมลสวัสดิ์
 433. พัชรี    ฟองสมุทร
 434. พัชรี    ชาญตระการ
 435. พันธ์ทิพย์    วัฒนะพรพงษ์สุข
 436. พากเพียร    สุคัมภีรานนท์
 437. พิชญ์พงษ์    เกษมสันต์
 438. พิณนภา    โก๋ทอง
 439. พิพัฒน์    ทิพย์ธวัชวงศา
 440. พิพัฒน์พงษ์    เพิ่มพลัง
 441. พิมพิดา    ชินอุปกิจ
 442. พิรุณมาส    อุปถัมภ์
 443. พิรุฬห์ลักษณ์    ชัยประภา
 444. พิศุทธิ์ฑร    อุดรพิมพ์
 445. พิสมัย    วันสวัสดิ์
 446. พิสิษฐ์    ศรีพลากิจ
 447. พีรญา    อริยาดิเรก
 448. พีรเดช    ทองบัว
 449. พีรพัฒน์    วัฒนสิงห์
 450. พีรยา    ลางคุลเสน
 451. พีระ    ชูตระกูล
 452. พีระพงศ์    คงเจริญเกียรติ
 453. พีรัชชัย    วีรภัทรณัฐกุล
 454. เพกา    อุทธาสิน
 455. เพชร์รัตน์    เชาว์ประเสริฐกุล
 456. เพ็ญนภา    พิมคีรี
 457. เพ็ญนภา    ลออเลิศกิจ
 458. เพ็ญพร    ดาวมานพ
 459. เพ็ญพิชชา    หวังลาวัลย์
 460. เพียรใจ    ตากิ่มนอก
 461. แพรวา    ตรีธารา
 462. ไพจิตร    ปฏิญญามาศ
 463. ไพโรจน์    ตันตระสุวรรณ
 464. ไพลิน    สุรัตนพงษ์ชัย
 465. ภคภัทร    ลือชายุทธ
 466. ภรณ์พัทธ์    ไชยอนันต์กุล
 467. ภรภาดา    ศรีทองคำ
 468. ภรัญยู    รัตนบุรี
 469. ภราพล    จิตตกาวิน
 470. ภวดล    ธนาพงศ์ชูกิจ
 471. ภวดี    ธีปฏิกานนท์
 472. ภักดี    จีนจร
 473. ภัทธิรา    ดวงสิงห์
 474. ภัทรชนก    อัตตะสาระ
 475. ภัทรวรรณ    สมประสงค์
 476. ภัทราพร    อรุณไพจิตรา
 477. ภัทรารัตน์    ธรรมสุนทร
 478. ภาคภูมิ    ชลพิไลพงศ์
 479. ภาคภูมิ    โปธา
 480. ภาณวี    ฉัตรค้ำจุนเจริญ
 481. ภาณุ    หิรัญศุภโชติ
 482. ภาณุพงศ์    พูลสิน
 483. ภาณุพรรษ    พยนต์ยิ้ม
 484. ภาณุพันธ์    เลิกกระโทก
 485. ภาณุวิชญ์    ศุภกรีติโรจน์
 486. ภานุพงศ์    เพ็ชร์จินดา
 487. ภานุวัฒน์    เสถียรพิทยากุล
 488. ภานุวัฒน์    ธรฤทธิ์
 489. ภานุวัฒน์ จันทรพร    ทิพย์อักษร
 490. ภาวิณี    พันธุ์งาม
 491. ภาสกร    จิตรใคร่ครวญ
 492. ภูมิ    สุนทรจักร
 493. ภูมิจิต    ศิระวงศ์ประเสริฐ
 494. มณีรัตน์    สกุลนิมิตร
 495. มณีรัตน์    สันติเวทย์วงศ์
 496. มนชนก    ตันติปาลีพันธ์
 497. มนตรี    พุฒตาล
 498. มนัสนันท์    ไชยประเสริฐ
 499. มนัสพร    คงสาหร่าย
 500. มนัสวีร์    นิ่มน้อย
 501. มยุรี    วงศ์เลิศคุณากร
 502. มลฤดี    ทองชาลี
 503. มลิวัลย์    เอี่ยมสิริพรชัย
 504. มลิสา    รักจำรูญ
 505. มัทนี    และสำราญ
 506. มัลลิกา    ศิวะสัตยานนท์
 507. มานพ    ฉิมกรด
 508. มาริสา    ปัญญา
 509. มาริสา    ปัจจันตวิวัฒน์
 510. มาลัย    อุดมสุประเสริฐ
 511. มินท์มันตา    วชิรบวรเศรษฐ์
 512. มุกดา    หลานวงษ์
 513. เมฆินทร์    ลิขิตบุญฤทธิ์
 514. เมตยา    กิติวรรณ
 515. เมธา    บุณยอมรรัตน์
 516. เมธาวุฒิ    จันตา
 517. เมย์ธาวีย์    ศักดิ์ศิษฏ์พิพัฒน์
 518. ไมตรี    สกุลกิตติมศักดิ์
 519. ยงยุทธ    กลิ่นอุบล
 520. ยุทธกร    ยิ้มสงบ
 521. ยุพิน    สำเลิศรัมย์
 522. ยุภาพร    กิ่งหมั้น
 523. ยุวนันท์    ชาวเหนือ
 524. ยุวรัตน์    เปรมประยูรวงศา
 525. รณิดา    จันทร์พร
 526. รติมาภรณ์    ฟูวัฒนเศรษฐ์
 527. รนิสสรณ์    กุลธาดานันทสิทธิ์
 528. รมณ    อามระดิษ
 529. รฤนา    ชูช่วย
 530. รวีกานต์    กุลแพทย์
 531. รสลินน์    ทวีกิตติกุล
 532. ระพีพรรณ    สมพมิตร
 533. ระวีวรรณ    เลิศอนันต์ตระกูล
 534. รังรอง    ลิมปธรรม
 535. รังสิชล    จงเกริกเกียรติ
 536. รังสินี    จันทร์เรืองฤทธิ์
 537. รังสิมันต์    เกษมมงคลพร
 538. รัชฎากร    มุงคุณ
 539. รัชฎาวรรณ    วงมุสิก
 540. รัชพล    สุขะวิริยะ
 541. รัชวัลย์    จันทร์เปีย
 542. รัญจวน    ศรีศักดิ์ศิลป์
 543. รัฐพล    ศรุติรัตนวรกุล
 544. รัษฎา    รัษฎาวงศ์
 545. ราตรี    เนตรสาณ
 546. รุ่งรัชนี    เชี่ยวชาญปรีชากุล
 547. รุ่งโรจน์    ถาวรธนากุล
 548. รุจิเรศ    แซ่อื้อ
 549. ไรวินท์    ลิมประพัฒน์
 550. ลดาวัลย์    เตชะนันท์มณี
 551. ลภัสรดา    ยศฐา
 552. ละออทิพย์    รื่นเทียน
 553. ลักขณา    หวังนิมิตดี
 554. ลักษณัย    โลหะรังสี
 555. ลาภิสรา    กำบังกาย
 556. ลาวัณย์    จุลนิธิ
 557. ลินดา    ไชยนิรมิตกุล
 558. วงศธร    โพธิ์ฤทธิ์
 559. วณิภา    วนิชกุล
 560. วนิดา    แซ่เฮ้ง
 561. วรกมล    ธรรมจินดา
 562. วรดา    ศรีสมยง
 563. วรทย์ชนก    สามารถ
 564. วรนงค์    ศิริกุล
 565. วรรณกาญจน์    ปราโมช
 566. วรรณ์วริสาข์    อุบลกาญจน์
 567. วรรณวลี    สุขเจริญ
 568. วรรณา    แช่มไพโรจน์
 569. วรรณิษา    ขาวอ่อน
 570. วรรณี    ตงพิพัฒน์
 571. วรรลภา    พันธ์ครุฑ
 572. วรรษมน    อ่อนดี
 573. วรวรรณ    จันทขันธ์
 574. วรวรรณ    ใจเมือง
 575. วรวรรณ    อัดธิวงค์
 576. วรวรรธน์    ธีรภัทรธำรง
 577. วรวิกา    วัฒนสุนทร
 578. วรวิช    แซ่หลี่
 579. วรสิริ    โป๊ะเงิน
 580. วรัชญ์    วัฒนากุลชัย
 581. วรัญญา    รวมสำราญ
 582. วรัญญา    เรืองรุ่งรัตนกุล
 583. วรัฏริยา    จิตตการ
 584. วรันต์ภรณ์    วิทยานุภาพ
 585. วราญาณ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
 586. วราภรณ์    คงดี
 587. วรินญา    เลาหวิจิตร
 588. วรินทร์ธร    วงษ์หอมเนียม
 589. วลัย    ไชยสมบัติ
 590. วัชรวิทย์    ศรีอนันต์
 591. วัชรา    ธัญญกิตติกุล
 592. วัชรินทร์    รักอำนวยกิจ
 593. วัชรี    เหลืองสกุลทอง
 594. วัฒธนาวรรณ    อานนท์กิจพานิช
 595. วัฒนชัย    ศรีพฤทธิ์เกียรติ
 596. วันดี    มิตรแว
 597. วันดี    แสงเดือนฉาย
 598. วันดี    บุญชัยศรี
 599. วันทนา    วัฒนบารมี
 600. วันทนีย์    หวังเพิ่มพิทยา
 601. วันวิสา    ทองศุภโชค
 602. วารดี    ดลปัญญา
 603. วารุณี    ศรีหวาด
 604. วารุณี    เนินไชย
 605. วาสนา    จันทราราม
 606. วิชชุลดา    หาญเลิศ
 607. วิชัชฎา    ชาติวันชัย
 608. วิชาญ    จิตร์ภักดี
 609. วิชิต    หวังจิตต์
 610. วิเชษฐ์    ไก่แก้ว
 611. วิทย์    ภักดีลิขิต
 612. วิธาร    จินดามัย
 613. วินัย    ภู่ถนนนอก
 614. วิยดา    เอ่งฉ้วน
 615. วิรังรอง    ตั้งศักดิ์สถิตย์
 616. วิรัตน์    กิจสิงห์
 617. วิโรจน์    แสงสว่าง
 618. วิลาสินี    ชีวาวัฒนชัย
 619. วิสรรค์ตรา    พรปรัชญากุล
 620. วีณา    เพ็งมีศรี
 621. วีรพงษ์    จินดารัตน์
 622. วีรยา    ไพศาล
 623. วีระพจน์    คงทัน
 624. วุฒิศักดิ์    พิทักษ์ภูติวัฒน์
 625. แววรวี    กัมปนากร
 626. ศยามล    เทวินทร์
 627. ศรัญญา    วงษ์บาท
 628. ศรัณย์    โสภณศิริกุล
 629. ศรัณย์    นาควิชานนท์
 630. ศรีจันทร์เพ็ญ    สิทธิ์ภานุวงค์
 631. ศรีวรรณ    พรมรอด
 632. ศศิธร    อรุณรัตน์
 633. ศศิธร    แสงสว่างสัจกุล
 634. ศศิวรรณ    ลิ้มฉุ้น
 635. ศักดา    เอี่ยวศิริ
 636. ศักดินา    โฉมประดิษฐ์
 637. ศารทูล    ไหลสกุล
 638. ศิณีนาฎ    มีพันธ์
 639. ศิรประภา    สมิทธิฐิติ
 640. ศิรส    แก่นทรัพย์
 641. ศิริขวัญ    แซ่อึ่ง
 642. ศิริโฉม    เพียรวิจารณ์พงศ์
 643. ศิริชัย    บูรณกุล
 644. ศิรินุช    เหล่ามีสุข
 645. ศิริพร    เฮงมัก
 646. ศิริพร    ปุ่นอุดม
 647. ศิริพรรณ    ธีระโรจนพงษ์
 648. ศิริรักษ์    วงศ์ทองเหลือ
 649. ศิริวรรณ    อัศวนภ
 650. ศิริวัฒน์    สุทธิประภา
 651. ศิวดล    ใจมะโน
 652. ศุธินี    ไพรสกุลเดชา
 653. ศุภชัย    จิราพัชรสิน
 654. ศุภโชค    วงศ์พรหม
 655. ศุภพร    เกษมโอภาส
 656. ศุภร    มณีอินทร์
 657. ศุภฤกษ์    ทิพาพงศ์
 658. ศุภวรรณ    ภูมิภักดิ์
 659. ศุภวัฒน์    ศรีแพง
 660. ศุภวัฒน์    สุดฤทธิ์
 661. ศุภวิชญ์    สงทอง
 662. สกาวรัตน์    หัวรักกิจ
 663. สกาวรัตน์    ศิริพงษ์วิรัช
 664. สขพล    บุญให้เจริญ
 665. สงกรานต์    มุณีแนม
 666. สงคราม    ตั้งเจริญ
 667. สมเกียรติ    เลิศนิธิพรกุล
 668. สมบัติ    กฤตสุทธาชีวะ
 669. สมบูรณ์    แก้วสว่างทรัพย์
 670. สมปอง    กาแก้ว
 671. สมรัก    ลักษณะจันทร์
 672. สมฤทัย    เขาแก้ว
 673. สมศักดิ์    จรูญเจตจำนง
 674. สมากร    พันธนะอังกูร
 675. สรมนัญชยา    เจริญกุลวัฒนะ
 676. สรรพร    เอี่ยมมงคลสกุล
 677. สรัลรักษ์    รอดโฉม
 678. สร้างสรรค์    ปุญญโพธาภิรัต
 679. สโรช    แก้วมณี
 680. สลักจิต    นิลประเสริฐศักดิ์
 681. สหเวช    บำเพิง
 682. สักกพงศ์    ตันมงคล
 683. สัญญา    ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
 684. สัสสิริ    ลีลาวัณย์
 685. สาคเรศ    สมยาวงศาสุข
 686. สานุพันธุ์    ปัณฑิตานนท์
 687. สารสิทธิ์    เอกพลธรานนท์
 688. สาวิตรี    เจียรกุลสวัสดิ์
 689. สำเริง    เอี่ยมสอาด
 690. สิชาวนันท์    อาณา
 691. สิรยา    สิทธิชาญวุฒิ
 692. สิริประภา    ใจเมือง
 693. สิริมา    แสงศิลปรัตน์
 694. สิริยากร    ทองวีระประเสริฐ
 695. สิริลักษณ์    พันธุวงษ์
 696. สิริวรรณ    เพชรกรจักร
 697. สิรีนาถ    สุรินทร์วงศ์
 698. สุกฤษฏิ์    แก้วหาวงษ์
 699. สุกัญญา    ภักดีโชติ
 700. สุขภาดา    เพ็ชรรัตน์
 701. สุจิตรา    ชัยกิตติศิลป์
 702. สุชาสินี    สุวรรณเทพ
 703. สุชีพ    สุขหร่อง
 704. สุดารัตน์    หยุยไธสง
 705. สุตรา    วักจันทร์
 706. สุทธิเกียรติ    ทิพย์นวจินดา
 707. สุทธิเกียรติ    ตันประสงค์รัตน์
 708. สุทธิชา    ไพเราะ
 709. สุทธิดา    สายศักดิ์ดา
 710. สุทธิรัตน์    หาญพานิชย์
 711. สุทธิลักษณ์    พิมพ์ราศรี
 712. สุเทพ    เตรียมวิทยา
 713. สุธีรา    พิทยเมธี
 714. สุธีรา    เลิศอนันต์ตระกูล
 715. สุนทร    แซ่เตียว
 716. สุนันทา    ดาบเพ็ชรธิกรณ์
 717. สุนิษา    หัตถกิจวิไล
 718. สุนีย์    ตรีประสบไพศาล
 719. สุนีย์    เจตนาเจริญชัย
 720. สุนีย์    อักษรชู
 721. สุเนตร    โคตนะ
 722. สุพรรณี    โชติสุวรรณ
 723. สุพรรณี    หฤษฎีชวลิต
 724. สุพิชญกานต์    สันติกุลานนท์
 725. สุภมาส    บุญส่ง
 726. สุภัคพร    อดเก่ง
 727. สุภัทรา    พูลจวง
 728. สุภาพร    อุตสาหะวัฒนาสุข
 729. สุภาภรณ์    ธนาธีรธร
 730. สุภาวรรณ    ชูวงศ์อภิชาติ
 731. สุรเชษฐ    สะหวนเมือง
 732. สุรภิญญ์    อมรสมบูรณ์ศักดิ์
 733. สุรศักดิ์    เลิศธนกิจเจริญ
 734. สุรศักดิ์    ทวยเทพ
 735. สุรศักดิ์    งามสิทธิพงศา
 736. สุรศักดิ์    อยู่จงดี
 737. สุรีรัตน์    เกยงค์
 738. สุวภัทร    คัมภีโรสกุล
 739. สุวรรณนา    มัคคภาวี
 740. สุวิภาวี    โลกวิทย์
 741. สุวิมล    สท้านอาจ
 742. สุวิมล    เตชะโสภณมณี
 743. สุวิมล    ระหว่างสุข
 744. สุวิศิษฏ์    สหรัตน์มณี
 745. สุวิสา    สุวรรณทวีกุล
 746. สุหรรษา    บุญเสริมสุข
 747. เสกสรรค์    เตียวประเสริฐศรี
 748. เสกสิน    มาคุ้ม
 749. เสถียร    ดีแป้น
 750. เสถียรพงษ์    ศัพท์สุวรรณ์
 751. เสรี    ทองคง
 752. เสวต    ศรีเสวกกาญจน
 753. แสงจันทร์    โชคชัยธนากุล
 754. โสภา    ปัญญาสกุลวงค์
 755. โสภิตา    เอกฤทธิ์เรือง
 756. หทัย    ศิริวัน
 757. อชิระ    ตระการสุดเลิศ
 758. อดิศร    ชัยกิจ
 759. อดิศักดิ์    วงศ์ทิพย์
 760. อทิตยา    คิดเขียน
 761. อธิวัฒน์    แก้วช่วง
 762. อนงค์ภัทร์    สะอาด
 763. อนันต์วิทย์    พรทวีโภคทรัพย์
 764. อนันศรี    ลีลาศวัฒนกุล
 765. อนุชา    อยู่พันธุ์
 766. อนุวัฒน์    กองก่อ
 767. อภิญญารัตน์    วุฒิยิ่งยง
 768. อภินันท์    หวังข้อกลาง
 769. อภิยุธ    อุดมผล
 770. อภิรดี    เกื้อกิจ
 771. อภิสรา    โฆษิตวงศ์สกุล
 772. อภิสฤษฏิ์    มีปัญญา
 773. อภิสิทธิ์    สังข์ทอง
 774. อมรเทพ    อำนวยพล
 775. อมฤต    สนทิศปัญญา
 776. อรฉัตร    วรสุวรรณรักษ์
 777. อรนุช    ตันติศิริมงคล
 778. อรรถพร    ตั้งชัยชนะกิจ
 779. อรรถพล    เกษมชลธาร
 780. อรวรรณ    ตรีภักดิ์
 781. อรอนงค์    ดาวมาศรัศมี
 782. อรอุมา    มารักษา
 783. อรอุมา    วงศางาม
 784. อรัญ    จิรวณิชชากร
 785. อร่ามศรี    มีพร้อม
 786. อริญาภร    ประเสริฐสิน
 787. อรุณี    ลัทธิธรรม
 788. อลงกต    ใยบัว
 789. อลิษา    เภาแก้ว
 790. อัครนันท์    ชวพงศ์ธนนนท์
 791. อัครเมขลา    สุรพัฒน์
 792. อัครสรรค์    ขันตี
 793. อังคณา    จิวะไพบูลย์ศักดิ์
 794. อังคณา    รัตนวิบูลย์
 795. อังคณา    ใหญ่ยง
 796. อังควรา    หลองทอง
 797. อังศวีร์    วิจัยพัชร์ฑา
 798. อัจจิมา    รมณีย์กชกร
 799. อัจฉรา    จรุงจิตต์
 800. อัจฉรา    สุวรรณ์
 801. อัจนา    ลิ้มสุวรรณ
 802. อัญคณางค์    ปัทมะ
 803. อัญชลี    สกุลสิริสมบัติ
 804. อัญชสา    แสงศรีจันทร์
 805. อัญชิสา    จันทร์เกษม
 806. อัปสร    สุทธาโรจน์
 807. อัษฎางค์    อารีย์ไทย
 808. อัษณี    เรืองจั่น
 809. อาณากร    อนันคภัณฑ์นันท์
 810. อาทิมา    ธาราฉัตร
 811. อารยา    สุขุมารมณ์
 812. อารีรัตน์    บุญสกุลเดช
 813. อาวุธ    เจริญวัฒนานนท์
 814. อำพร    หวู
 815. อิศรา    ต้นลำภู
 816. อิศราพร    สุวชาติ
 817. อิสรางค์    พรประพันธ์
 818. อุไรวรรณ    อนันตทัศน์
 819. อุษา    แจ่มจรัส
 820. อุสรี    ศรีสมปอง
 821. เอกชัย    บุญเสถียรวงศ์
 822. เอกชัย    หัตถเฟื่องฟู
 823. เอกชัย    ศรีประเสริฐ
 824. เอกวุฒิ    ฉายากุล

 

กติกาและเงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิร่วมกิจกรรมพูดคุยออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom คัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่กำหนดได้เร็วที่สุด 500 ท่านแรก โดยแบ่งเป็น สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ทั่วไปจำนวน 400 ท่าน และ ตัวแทนที่เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จำนวน 100 ท่าน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom เป็นของตนเอง และจะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในหมวดกิจกรรมพิเศษผ่านลิงก์ที่จะได้รับระหว่างการไลฟ์เท่านั้น
 • สมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ SMS ยืนยันจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องยืนยันรับสิทธิหรือยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านลิงก์ที่จัดส่งทาง SMS อีกครั้ง
 • “คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในหมวดกิจกรรมพิเศษ” จากกิจกรรมนี้ หมายถึง คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในหมวดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยคะแนนจะปรากฎในหน้ารายงานคะแนนสะสมในหมวด “อื่น ๆ” จำกัดการรับคะแนนในหมวดนี้สูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก
 • สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สูงสุด 200 คะแนน ในหมวด “อื่น ๆ” โดยแบ่งเป็น
  • 100 คะแนน สำหรับช่วงการออกกำลังกาย เวลา 14.30 - 15.00 น.
  • 100 คะแนน สำหรับช่วงการฟังบรรยายด้านโภชนาการ เวลา 15.00 - 15.30 น.
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนภายใน 14 วันทำการหลังร่วมกิจกรรมและเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน โดยระบบจะบันทึกวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ได้รับคะแนน
 • เงื่อนไขการรับคะแนนเป็นไปตามข้อกำหนดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 • เอไอเอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม  การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลและการจัดส่งเอกสารของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามแคมเปญพิเศษที่ปรากฎในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่าน และท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เอไอเอตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเอไอเอในการให้บริการหรือพิจารณามอบคะแนนไวทัลลิตี้ตามแคมเปญพิเศษครั้งนี้แก่ท่านได้
 • เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference

ภาพบรรยากาศงาน Bangkok Asia Wellness Conference ที่เหล่าสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ร่วมกิจกรรมจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เข้าร่วมคลาสโยคะระดับประเทศ...อ่านต่อ

13 - 15 พ.ย. 2563

ตรวจสุขภาพ ฟรี! 13 – 15 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่

ขอเชิญสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมปรึกษานักโภชนาการ ฟรี! ได้ที่บูธเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10...อ่านต่อ