core::core.title.start-now
banner

แคมเปญ AIA Vitality Active Challenge #ROUND2

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ชวนให้สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ มาร่วมแคมเปญ AIA VITALITY ACTIVE CHALLENGE เพื่อสะสมคะแนนจากการออกกำลังกายและรับรางวัลเมื่อทำกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด

        #ROUND1

        ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 (ส่งรางวัลเรียบร้อยแล้ว)

        #ROUND2

        ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ AIA VITALITY ACTIVE CHALLENGE จะต้องทำตามกติกาดังนี้:
 

1. ทำแบบประเมินสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ประจำปี หากในปีสมาชิกนั้นเคยทำแบบประเมินแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำอีก(ล็อกอินได้ที่ aiavitality.co.th)
 

2. สะสมคะแนนจากการออกกำลังกาย*

-      สะสมครบ 500 คะแนน รับตั๋วหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟรี 1 ใบ** หรือ

-      สะสมครบ 1,000 คะแนน รับตั๋วหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟรี 2 ใบ**

หมายเหตุ

*คะแนนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน เป็นต้น ไม่นับรวมในแคมเปญนี้
**ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีความเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และตั๋วหนังอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจะใช้ได้ที่เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับตั๋วหนังดังกล่าวผ่านทางอีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้

เริ่มเก็บคะแนนจากการออกกำลังกาย โดยการซิงค์อุปกรณ์สุขภาพหรือแอปออกกำลังกายกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือออกกำลังกายที่พันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ !

 คุณสามารถเก็บคะแนนจากการออกกำลังกายได้ดังนี้

  • ใช้อุปกรณ์สุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายในการบันทึกการเดิน วิ่ง หรือการออกกำลังกายอื่นๆ ที่โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ยอมรับ 
  • ออกกำลังกายที่พันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ข้อมูลอื่นๆ:

คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้เว็บไซต์ aiavitality.co.th และแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้บนมือถือ

  • วิธีการทำแบบประเมินสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คลิกที่นี่

คุณต้องทำแบบประเมินสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อรับสิทธิในการรับตั๋วหนังจากแคมเปญนี้

  • วิธีการซิงค์อุปกรณ์สุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คลิกที่นี่

คุณสามารถเริ่มเก็บคะแนนจากการออกกำลังกายผ่านอุปกรณ์สุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายได้หลังจากคุณซิงค์อุปกรณ์สุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายดังกล่าวกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 

  • วิธีเก็บคะแนนการออกกำลังกายที่พันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

        คลิกที่นี่สำหรับฟิตเนส เฟิรส์ท หรือ คลิกที่นี่สำหรับแอ๊บเซอลูท โยคะ

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ออกกำลังกายเพื่อผูกบัญชีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้กับสมาชิกของสถานออกกำลังกาย หลังจากนั้นคุณจะได้รับคะแนนโดยอัตโนมัติที่ครั้งที่ออกกำลังกายที่พันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สูงสุดวันละ 100 คะแนน

  • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ คลิกที่นี่

คำจำกัดความ:

คะแนนจากการออกกำลังกาย หมายถึง คะแนนที่เกิดจากกิจกรรมการออกกำลังกายทั้งหมด ยกเว้นคะแนนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน เป็นต้น
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (สมาชิก) หมายถึง สมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ทุกคน โดยทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญนี้ทั้งสิ้น รวมถึงผู้ที่มีคะแนนในหมวดการออกกำลังกายครบ 15,000 คะแนนในรอบปีสมาชิกปัจจุบันด้วย
ตั๋วหนังอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ตั๋วหนังที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ส่งให้ทางอีเมล โดยตั๋วนี้สามารถใช้ได้ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ:

  • คะแนนสะสมจากการออกกำลังกายที่ใช้ในการพิจารณาในการให้รางวัลภายใต้แคมเปญนี้จะถูกอ้างอิงจากฐานข้อมูลของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รอบ #ROUND2 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
  • สมาชิกต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่กำหนดซึ่ง ได้แก่ Apple Health, Samsung Health, Fitbit, Garmin, Jawbone, Misfit, Moves, Polar, Runkeeper, and Strava และซิ้งค์ข้อมูลการออกกำลังกายของท่านเข้ากับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อรับคะแนนจากการออกกำลังกาย ทั้งนี้อุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่กำหนดทั้งหมดให้บริการโดยบริษัทภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอไอเอ ประเทศไทย ดังนั้น เอไอเอ ประเทศไทยไม่ขอรับผิดชอบในคุณภาพและการให้บริการของอุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เชื่อมต่อเข้ากับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
  • คะแนนจากการออกกำลังกายไม่สามารถโอนหรือส่งต่อให้ผู้อื่น รวมถึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่เอไอเอ ประเทศไทยกำหนดได้
  • เอไอเอ ประเทศไทย ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนต์และตั๋วหนังอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เอไอเอ ประเทศไทยไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตั๋วหนังอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สมาชิกและผู้ให้บริการโรงภาพยนต์และตั๋วหนังอิเล็กทรอนิกส์จะต้องหาข้อยุติกันโดยตรง อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการโรงภาพยนต์และตั๋วหนังอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

17 พ.ย.-12 ธ.ค. 2560

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ชวนคุณร่วมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว”

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ใน “โครงการก้าวคนละก้าว” โดยการสะสมคะแนนจากการออกกำลังกาย ตั้งแ...อ่านต่อ