core::core.title.start-now
banner

แจกบัตรฟรี Asia Wellness Conference

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เชิญสายยืดเส้นชวนเพื่อนมาร่วมงาน Asia Wellness Conference 4-5 พฤษภาคม 62 นี้ ที่ KX Building (BTS วงเวียนใหญ่)  มหกรรมโยคะระดับประเทศที่รวมทุกแนวโยคะไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะแนวผ่อนคลาย แนวโยคะ+นวดแผนไทย สายหยิน ศาสตร์โยคะใหม่ๆ แนวการต่อสู้ อย่างบูโดคอนซึ่งยังไม่ได้แพร่หลายในเมืองไทย คลาสในความมืดในห้องเรืองแสงสุดเก๋ รวมถึงพิลาทีส คลาสเต้นและฟิตเนส โดยกูรูชั้นนำหลากหลาย เหมาะกับสมาชิกทุกคน

พิเศษ! แจกบัตรเข้าคลาสฟรี สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 90 รางวัล รางวัลละ 2 บัตร โดยบัตร 1 ใบ เลือกเข้าได้ 1 คลาส (สมาชิกจะพาเพื่อนไปเข้าคลาสด้วยกัน หรือสมาชิกเข้าคลาสเอง 2 คลาสก็ได้) กติกาง่ายๆ เพียงลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ผ่านลิงก์ด้านล่าง ระหว่าง 17-23 เม.ย. 62 ประกาศผล 25 เม.ย. 2562 

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจกิจกรรมโยคะเป็นจำนวนมาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จึงพิจารณาเพิ่มรางวัลทั้งหมดจาก 90 รางวัล เป็น 150 รางวัล ผู้โชคดีทุกคนจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อมูลที่แจ้งไว้ กรุณายืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด

ประกาศผลผู้โชคดีรับบัตรเข้าคลาส Asia Wellness Conference รางวัลละ 2 ใบ

 1. Adisorn Lukharang
 2. Amporn Chiewchanpanich
 3. Apisada Saiwaree
 4. Atipitak Kasemweerasophon
 5. Chor.natthanee petpaisit
 6. Jantarat Ananrattanachot
 7. Jaruwan Chutisinthu
 8. Jittree phumkumarn
 9. kulwipa jutivorakool
 10. Melissa Lakavisuth
 11. Muttarat Jeerawattanavard
 12. Natcha Hongto
 13. Nattaporn Thunwichianchut
 14. Nonglak Udombunvai
 15. Nopawan Kertsiri
 16. paniti thongkamphla
 17. Parichat Hanyanant
 18. PATINYA BOONDEE
 19. Piangnapa Punwilai
 20. Pimpassorn Samartlertdee
 21. Pornpimon Trisirilarp
 22. Pornsak Santipaisarn
 23. Preamrat Mothaniyachat
 24. Preyada Charnparttaravanit
 25. Proundparin Kiratimaneepat
 26. Puntip Chuanchom
 27. Rattapon Patikarnmonthon
 28. rawee sookasem
 29. Rewadee Chamratlertlak
 30. Santi  Chansre
 31. Saranya khamtaweeprom
 32. Sirichok Aphiphatphongsai
 33. Sirinan Chiarasomboon
 34. Somwang Rungsereeruch
 35. Sunaree Suwanyungyuen
 36. Supaporn Harutaipree
 37. Suwit Wichaidit
 38. Tachaphol cheevapariyangboon
 39. Tarin Jantarajaturong
 40. Wichudapa Krittiyapong
 41. Yuwadee Khamsrimuang
 42. กรกนก อรรถผลการดี
 43. กฤชวรรณ วิริยาธิกวงศ์
 44. กฤตยา อุไรเวโรจนากร
 45. กฤติกา นิธิปริญญานุวัฒน์
 46. กฤติมา เอนกธนกุล
 47. กัลยา ฐีอุดมวัฒนกุล
 48. เกวลิน เรียนอัจฉริยะ
 49. ขนิษฐา นงนุช
 50. ขวัญเเก้ว ด่านสิริสันติ
 51. ขวัญใจ สุลินทบูรณ์
 52. คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
 53. จินดาพร ลีราภิรมย์
 54. จินดามณีศ์ เมียดทอง
 55. จินตนา วิทยาผลไพบูลย์
 56. จิราพร ศิริเกียรติกำจร
 57. ชนม์นิภา ผ่องสุภา
 58. ชนิกานต์ ใจสุข
 59. ชมพูนุท ชัชวาลวานิช
 60. ชวพล อภิวังโสกุล
 61. ฐิติมา ตโมหรณวงศ์
 62. ณฐพร โสสวิง
 63. ณฐิชาวิมล ตระการไพโรจน์
 64. ณัฐพล วังรุ่งอรุณ
 65. ณัฐพัชร์ สิมะเธียรชัย
 66. ณิชรัตน์ สวรรค์คำธรณ์
 67. ตรัยรัตน์ อัสรางชัย
 68. ทยภัสสร์ สำเนียง
 69. ทวีพร วุฒิการณ์
 70. ธนพร  สรฉัตร
 71. ธนพร แก้วมีแสง
 72. ธมล ขำเชิดชูไชย
 73. ธิคณา หงษ์สุนิรันดร
 74. น.ส.ศิริมา จิตตั้งตระการกุล
 75. นาฎอนงค์ พงศ์จรัสกวิน
 76. นิธิวดี จันทร
 77. บงกช สโรชวิกสิต
 78. บุญธิดา ปานนุ้ย
 79. เบิกฤกษ์ ตรีอำนรรค
 80. ปภาดา ชรินพาณิชกุล
 81. ปภาอร กถารังสิพร
 82. ปรมาพร ณ นคร
 83. ปรางชมพู กุลเกตุยิ่งใหญ่
 84. ปรีดี โรจน์ภิญโญ
 85. ปรียานุช เทียนชั้นไพบูลย์
 86. ปัทมา พิทยขจรวุฒิ
 87. ปาณิศา จันทร์วิไล
 88. พงศ์สุภัค จิราภิรมย์
 89. พนิดา จันต๊ะอินทร์
 90. พรทิพา กอประเสริฐถาวร
 91. พรศิญาณ์ ยมาภัย
 92. พลอยวรงค์ เหลืองไตรรัตน์
 93. พีรพล จงจิระศิริ
 94. แพร่ภักดิ์ คุปตานนท์
 95. ภัทรวดี ภู่โต๊ะยา
 96. ภาคภูมิ ชลพิไลพงศ์
 97. ภุชงค์ ทรงทันตรักษ์
 98. ภูริต เหล่าศิริถาวร
 99. มณฑารักษ์ พายัพวัฒนวงษ์
 100. มณฑิรา ประพาฬพงศ์พันธ์
 101. มนัสนันท์ สุทธิพานิชกุล
 102. มรกต วรอนันต์กุล
 103. เมธัส วงศ์จันทร์สม
 104. ยวิษฐา สุทธิอรรถศิลป์
 105. ยุวดี หวังวรภิญโญ
 106. ยุวลี บุญสาร
 107. รินดา ประสาทแก้ว
 108. รุ่งรัศมี อารยะสันติภาพ
 109. วรนุช แซ่ก๊ก
 110. วรรณพา สกุลประเสริฐยิ่ง
 111. วรัญญู พูลเจริญ
 112. วรัญวีร์ วงษ์ทรัพย์
 113. วริษา อมรชาญชัยกุล
 114. วัชรินทร์ รักอำนวยกิจ
 115. วันชัย พิพัฒน์กิจไพศาล
 116. วิทวัส นีรชรานุสรณ์
 117. วิริทธิ์พล เตชะอมรรัตน์
 118. วิไลลักษณ์ แซ่ไหล
 119. วีระวัฒน์ ปัญญาบูรพา
 120. ศักดา แสนอุ้ย
 121. ศิริณา จึงสวัสดิ์
 122. ศิริพร ณัฐพูลวัฒน์
 123. ศุภรดา ธุรการวิทยา
 124. ศุภรา รุ่งสุริยะวิบูลย์
 125. สกุลรัตน์ โพธิวัฒน์
 126. สมควร อนุรักษ์บุญยิ่ง
 127. สมนึก วิศาลสกุลวงษ์
 128. สมฤทสัย สัญชยากร
 129. สรธัญ สถิรภควุฒิ
 130. สวิชญา รัตนประทีปกร
 131. สัญญา ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
 132. สาธิต พงศ์เพชรบัณฑิต
 133. สิทธิพล เรืองฤทธิ์นำชัย
 134. สิริพัฒน์ รุจินันท์สกุล
 135. สุขุมาภรณ์ อดุลย์เกษม
 136. สุธารา สันติไพศาล
 137. สุนันทา ผดุงทักษิน
 138. สุวัจชัย เกษมนะศักดิ์
 139. แสงจันทร์ รัตนี
 140. อภิศักดิ์ ชุดขุนทด
 141. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช
 142. อรุณี ลัทธิธรรม
 143. อัจฉรา กิติกุศล
 144. อัญคณางค์ ปัทมะ
 145. อาคม ศักดิ์อมตพันธ์
 146. อาภารัตน์. กาญจนวิทยากุล
 147. อำภาพร ประดังเสียง
 148. อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์
 149. อุมาพร แก้ววิจิตร
 150. อุรชา คัมภีรทัศน์

 

ดูตารางคลาสเพิ่มเติม

เงื่อนไข

 • ผู้โชคดีจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อมูลที่แจ้งไว้ ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่มีแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แบบประกันกลุ่มก่อนวันที่ 17 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีความเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ได้รับของรางวัล
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เอไอเอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563

อัปเดทสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

อัพเดทพันธมิตรฟิตเนสใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เซเลบริตี้ ฟิตเนส และ แอ็บเซอลูท ยิม และประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับแอร์เอเชีย...อ่านต่อ

25 – 31 พ.ค. 2563

แคมเปญพิเศษสัปดาห์ที่ 2: ออกกำลังกายออนไลน์ กับฟิตเนส เฟิรส์ท หรือแอ๊บเซอลูท ยู รับวันละ 50 คะแนน 3 วันต่อสัปดาห์

รับคะแนนออกกำลังกายวันละ 50 คะแนน สูงสุด 3 วันต่อสัปดาห์ เพียงเข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท หรือ แอ๊บเซอลูท ยู 25 – 31 พฤษภาคม 2563...อ่านต่อ

1 - 30 มิ.ย. 2563

ภารกิจ “กักตัวอยู่บ้าน ร่วมรักษาระยะห่างทางสังคม” รับคะแนนไวทัลลิตี้พิเศษ วันละ 5 คะแนน 1 - 30 มิ.ย. 2563

รับคะแนนไวทัลลิตี้พิเศษ วันละ 5 คะแนน เพียงทำภารกิจ “กักตัวอยู่บ้าน ร่วมรักษาระยะห่างทางสังคม” และแถลงข้อมูลการร่วมภารกิจทุกวัน ผ่านลิงก์ที่กำหนด...อ่านต่อ