ขยายเวลา! ผลตรวจสุขภาพก่อนปีสมาชิกปัจจุบัน ขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ได้อีกครั้ง รวมรับสูงสุด 2 ปีสมาชิก

แคมเปญ

ขยายเวลา! ผลตรวจสุขภาพก่อนปีสมาชิกปัจจุบัน ขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ได้อีกครั้ง รวมรับสูงสุด 2 ปีสมาชิก

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ห่วงใยสมาชิก และสนับสนุนให้ลดความเสี่ยงในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงผ่อนปรนให้สมาชิกสามารถนำผลตรวจสุขภาพของปีสมาชิกก่อนหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ในปีสมาชิกปัจจุบันได้อีกครั้ง ส่งเอกสารมาที่อีเมล th.customer@aia.com ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการตรวจสุขภาพที่ขอรับคะแนนย้อนหลังได้สูงสุด 11,500 คะแนน ได้แก่

•    ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับ 750 คะแนนต่อรายการตรวจ และรับเพิ่ม 750 คะแนน เมื่อผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมสูงสุด 6,000 คะแนน

  • ดัชนีมวลกาย (BMI)
  • ความดันโลหิต
  • น้ำตาลในเลือด
  • คอเลสเตอรอลรวม 

•    ตรวจสุขภาพขั้นสูง รับรายการละ 1,000 คะแนน

  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป)
  • ตรวจแมมโมแกรม (หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป)
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป)
  • ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (ผู้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป)
  • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (ผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุ) 

•    ตรวจสุขภาพฟัน รับ 1,000 คะแนน
•    ตรวจวัดสายตา รับ 500 คะแนน

 

วิธีขอรับคะแนน
1)    แนบรูปภาพหรือไฟล์ PDF (แบบไม่เข้ารหัสความปลอดภัย) รายการที่ขอรับคะแนน เอกสารระบุวันที่รับการตรวจระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
2)    แนบรูปภาพบัตรสมาชิก หรือพิมพ์ชื่อ นามสกุล รหัสสมาชิกไวทัลลิตี้
3)    ส่งเอกสารทางอีเมล th.customer@aia.com หากเอกสารครบถ้วน สมาชิกจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ลงวันที่เริ่มต้นปีสมาชิกปัจจุบัน


คำถามพบบ่อย

Q: หากวันที่ตรวจสุขภาพอยู่ในปีสมาชิกปัจจุบัน สามารถส่งมาขอคะแนนทางอีเมลได้หรือไม่
A: หากวันที่รับการตรวจอยู่ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกจะต้องขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเอง หากการตรวจเกินกว่า 3 เดือน สมาชิกสามารถส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ลงคะแนนย้อนหลังได้ ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับคะแนนในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น

Q: หากวันที่รับการตรวจอยู่ในปีสมาชิกที่ผ่านมา และเคยใช้ขอรับคะแนนแล้ว จะสามารถส่งมาขอคะแนนทางอีเมลได้หรือไม่
A: สมาชิกสามารถขอรับคะแนนได้ กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล th.customer@aia.com โดยวันที่ได้รับคะแนนจะเป็นวันแรกของรอบปีสมาชิกปัจจุบัน

Q: หากวันที่รับการตรวจอยู่ในปีสมาชิกที่ผ่านมา แต่ยังไม่เคยนำเอกสารมาขอรับคะแนน สามารถส่งให้เอไอเอลงคะแนนให้ทั้ง 2 ปีสมาชิกได้หรือไม่
A: เอไอเอ จะพิจารณาให้คะแนนในปีสมาชิกปัจจุบันเท่านั้น โดยวันที่ได้รับคะแนนจะเป็นวันแรกของรอบปีสมาชิกปัจจุบัน

Q: หากวันที่รับการตรวจอยู่ก่อนวันเข้าร่วมเป็นสมาชิก สามารถนำเอกสารมาขอรับคะแนนในปีปัจจุบันได้หรือไม่
A: สมาชิกสามารถขอรับคะแนนได้ กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล th.customer@aia.com โดยวันที่ได้รับคะแนนจะเป็นวันแรกของรอบปีสมาชิกปัจจุบัน

Q: สมาชิกสามารถขอรับคะแนนจากการตรวจสุขภาพอีกครั้ง แม้เคยได้รับคะแนนในรอบปีสมาชิกนี้แล้วใช่หรือไม่
A: กรณีสมาชิกเคยได้รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพแล้วจะขอรับคะแนนอีกไม่ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับคะแนนในแต่ละกิจกรรมและคะแนนสูงสุดต่อปีสมาชิกยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Q: ต้องใช้เอกสารใดบ้าง หากไม่มีเอกสารจะขอรับคะแนนได้หรือไม่
A: เอกสารที่ขอรับคะแนนต้องออกให้โดยสถานพยาบาล คลีนิค หรือพันธมิตรตรวจวัดสายตา โดยเอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันที่ และรายการที่ต้องการขอรับคะแนน โดยเอกสารตรวจสุขภาพเบื้องต้น ต้องมีรายงานผลตรวจสุขภาพประกอบการขอรับคะแนน หากไม่มีเอกสารประกอบการขอรับคะแนน เอไอเอจะไม่สามารถพิจารณาให้คะแนนได้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
•    รายละเอียดและเงื่อนไขการให้คะแนนเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด
•    เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    กรณีมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอใดๆ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร. 1581 กด 0 กด 6 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
•    เอไอเอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลและการจัดส่งเอกสารของท่านสมาชิกตามแคมเปญพิเศษที่ปรากฎในเอกสารประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่านสมาชิก และท่านสมาชิกสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เอไอเอตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเอไอเอในการให้บริการหรือพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญพิเศษครั้งนี้แก่ท่านได้
ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษานักโภชนาการทางโทรศัพท์ในราคาพิเศษ พร้อมรับสูงสุด 1,000 คะแนนไวทัลลิตี้
30 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปรึกษานักโภชนาการทางโทรศัพท์ในราคาพิเศษ พร้อมรับสูงสุด 1,000 คะแนนไวทัลลิตี้

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซื้อแพ็กเกจบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการทางโทรศัพท์ ราคาพิเศษ 500 บาท (ราคาปกติ 600 บาท) จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับสูงสุด 1,00

ขยายเวลาแคมเปญพิเศษสู้โควิด-19 ตลอดปี 2564 สะสมคะแนนง่ายยิ่งขึ้น
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ขยายเวลาแคมเปญพิเศษสู้โควิด-19 ตลอดปี 2564 สะสมคะแนนง่ายยิ่งขึ้น

ข่าวดี! ขยายเวลาแคมเปญพิเศษสู้โควิด-19 ตลอดปี 2564 เพื่อให้สมาชิกสะสมคะแนนได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เครียดอยู่รึป่าว? ประเมินสุขภาพใจออนไลน์ รับเพิ่ม 100 คะแนน พร้อมปรึกษาแพทย์ ฟรี!
7 ต.ค. - 15 พ.ย. 2564
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เครียดอยู่รึป่าว? ประเมินสุขภาพใจออนไลน์ รับเพิ่ม 100 คะแนน พร้อมปรึกษาแพทย์ ฟรี!

ทำแบบประเมินสุขภาพใจออนไลน์ รับสิทธิปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใจผ่านแอปพลิเคชัน True HEALTH ฟรี!

รู้ไว้ห่างไกลโรค ร่วมฟังไลฟ์สัมมนาออนไลน์ มะเร็งเต้านม...ภัยใกล้ผู้หญิง พร้อมรับ 50 คะแนนไวทัลลิตี้
16 ต.ค. 2564
รู้ไว้ห่างไกลโรค ร่วมฟังไลฟ์สัมมนาออนไลน์ มะเร็งเต้านม...ภัยใกล้ผู้หญิง พร้อมรับ 50 คะแนนไวทัลลิตี้

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมกับเมดิกซ์ (Medix) ขอชวนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้และผู้สนใจ ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ AIA Vitality x Medix Health Talk 2021 ในหัวข้อ “มะ

ประกาศสำคัญ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส
1 ต.ค. 2564
ประกาศสำคัญ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกาศเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เงินคืนค่าสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference

ภาพบรรยากาศงาน Bangkok Asia Wellness Conference ที่เหล่าสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ร่วมกิจกรรมจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เข้าร่วมคลาสโยคะระดับประเทศ

วัดความฟิต! กับกิจกรรมประเมินสมรรถภาพร่างกายออนไลน์ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564 รับสูงสุด 3,000 คะแนนไวทัลลิตี้
25 - 28 พ.ย. 2564
วัดความฟิต! กับกิจกรรมประเมินสมรรถภาพร่างกายออนไลน์ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564 รับสูงสุด 3,000 คะแนนไวทัลลิตี้

แคมเปญพิเศษสู้โควิด 19 เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายออนไลน์ พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 3,000 คะแนน

ประเมินร่างกาย ฟรี! 26 - 28 พ.ย. นี้ มหกรรมการเงิน โคราช
26 - 28 พ.ย. 2564
ประเมินร่างกาย ฟรี! 26 - 28 พ.ย. นี้ มหกรรมการเงิน โคราช

ขอเชิญสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2 รายการ พร้อมปรึกษานักโภชนาการ ฟรี! ได้ที่บูธเอไอเอ ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 15

ตรวจสุขภาพ ฟรี! 22 – 25 ต.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทอง
22 - 25 ต.ค. 63
ตรวจสุขภาพ ฟรี! 22 – 25 ต.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทอง

ขอเชิญสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมปรึกษานักโภชนาการ ฟรี!

ตรวจสุขภาพ ฟรี! 13 – 15 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่
13 - 15 พ.ย. 2563
ตรวจสุขภาพ ฟรี! 13 – 15 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่

ขอเชิญสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมปรึกษานักโภชนาการ ฟรี! ได้ที่บูธเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10

สนใจเป็นสมาชิก