รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 3 สิทธิ เมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ผ่านบัตรเครดิต KTC

แคมเปญ

รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 3 สิทธิ เมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ผ่านบัตรเครดิต KTC

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2563

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ ไวทัลลิตี้ผ่านบัตรเครดิต KTC ทั้งเบี้ยปีแรก และปีต่ออายุ จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 3 สิทธิ ดังนี้

สิทธิที่ 1: รับเพิ่มคะแนน KTC FOREVER / KTC ROP พิเศษสูงสุด 100%

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ด้วยบัตรเครดิต KTC รับคะแนน KTC FOREVER / KTC ROP พิเศษสูงสุด 100% ของคะแนนปกติ

 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 149,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 25%
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 150,000 – 299,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 35%
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 300,000 – 999,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 60%
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 1,000,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 100%

ลงทะเบียนรับสิทธิ: โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรหัส AAA หรือลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนหรือวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิตลอดรายการ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 

สิทธิที่ 2: คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป รับสิทธิใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

ลงทะเบียนรับสิทธิ: โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรหัส AIA หรือลงทะเบียนออนไลน์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ (1 SMS/กรมธรรม์/เซลล์สลิป) (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

หมายเหตุ: สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

 

สิทธิที่ 3: ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกันแบบชำระเต็มจำนวน มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แลกคะแนน KTC FOREVER เพื่อทำรายการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% จากเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป โดยใช้คะแนนแลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC ตามตารางด้านล่างนี้

แลกคะแนน KTC FOREVER สิทธิการผ่อนชำระ 0%
20% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน 3 เดือน
40% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน 6 เดือน
60% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน 10 เดือน

ลงทะเบียนรับสิทธิ: แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิผ่อนชำระตามเงื่อนไขรายการที่ KTC Call Center หมายเลข 02 123 5650 ภายในก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KTC PHONE 02 123 5000

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษและแลกรับเครดิตเงินคืน ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิกฯ”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP (“คะแนน”) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น 
 2. สมาชิกสามารถรับคะแนนพิเศษและ/หรือใช้คะแนนตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป และต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภท Unit Linked รายการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เคทีซี รายการผ่อนชำระผ่าน KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อรับคะแนนพิเศษและ/หรือเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 4. การคำนวณคะแนนพิเศษและ/หรือเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“บัตรฯ”) ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน โดยพิจารณายอดใช้จ่ายที่สมาชิกทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามเงื่อนไขเท่านั้น
 5. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษและ/หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้

เงื่อนไขรายการรับเพิ่มคะแนนพิเศษสูงสุดถึง 100% ของคะแนนปกติ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับคะแนนพิเศษนี้ได้
 2. สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิกฯ”) ที่ประสงค์จะขอรับคะแนนพิเศษตามรายการนี้  จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AAA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ และสมาชิกฯจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้  ทั้งนี้ กรณีหากสมาชิกฯมีการยกเลิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการการ (“บัตรฯ”) ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ
 3. เมื่อสมาชิกฯชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/ประกันภัยปีแรก และ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุของ บริษัท เอไอเอ จำกัด ด้วยบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการ นอกเหนือจากคะแนนที่สมาชิกได้รับตามปกติแล้ว สมาชิกฯจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มจากคะแนนปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 149,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 25% ของคะแนนปกติ
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 150,000 – 299,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 35% ของคะแนนปกติ
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 300,000 – 999,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 60% ของคะแนนปกติ
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 1,000,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 100% ของคะแนนปกติ
 4. คะแนนพิเศษตามรายการนี้จะคำนวณจากคะแนนปกติที่สมาชิกฯได้รับ ซึ่งคิดในอัตราชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ ผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน รับได้ไม่จำกัด
 5. คะแนนพิเศษที่สมาชิกฯได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ

เงื่อนไขรายการคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท

 1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 2. สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิกฯ”) ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AIA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 SMS/กรมธรรม์/เซลส์สลิป ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ โดยสมาชิกฯจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • ตัวอย่างการลงทะเบียน สมาชิกฯมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 25,850 บาท/เซลส์สลิป และสมาชิกฯต้องการลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวน 25,000 คะแนน สมาชิกฯจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ โดยพิมพ์ AIA 1234567891234561#25000 หรือตามจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืนทุก 1,000 คะแนนต่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตทุก 1,000 บาท
 3. กรณีสมาชิกฯลงทะเบียนรับสิทธิเกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการการ (“บัตรฯ”) ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกฯมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกฯได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 4. สมาชิกฯที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ ผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกฯสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 13% หรือ 130 บาทได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนน เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

เงื่อนไขรายการรับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกัน แบบชำระเต็มจำนวน มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระ 0%

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันแบบชำระเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป 
 2. สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 20%, 40% และ 60% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC 0% นาน 3, 6 และ 10 เดือน ตามลำดับ
 3. แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิผ่อนชำระตามเงื่อนไขรายการนี้ที่ KTC Call Center หมายเลข 02 123 5650 ภายในก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น
 4. กรณีสมาชิกชำระยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ก่อนครบกำหนด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิตามรายการนี้

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“บัตรฯ”) หรือสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิก”) มีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกฯได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกฯที่คงสภาพการเป็นสมาชิกฯ และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกฯตามรายการนี้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิตและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้  โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ โทร. 1581
 7. สมาชิกฯผู้ขอเอาประกันชีวิต/ประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 8. รายการนี้ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกฯตามที่ระบุไว้ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการดังกล่าว กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รู้ไว้ห่างไกลโรค ร่วมฟังไลฟ์สัมมนาออนไลน์ มะเร็งเต้านม...ภัยใกล้ผู้หญิง พร้อมรับ 50 คะแนนไวทัลลิตี้
16 ต.ค. 2564
รู้ไว้ห่างไกลโรค ร่วมฟังไลฟ์สัมมนาออนไลน์ มะเร็งเต้านม...ภัยใกล้ผู้หญิง พร้อมรับ 50 คะแนนไวทัลลิตี้

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมกับเมดิกซ์ (Medix) ขอชวนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้และผู้สนใจ ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ AIA Vitality x Medix Health Talk 2021 ในหัวข้อ “มะ

ขยายเวลาแคมเปญพิเศษสู้โควิด-19 ตลอดปี 2564 สะสมคะแนนง่ายยิ่งขึ้น
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ขยายเวลาแคมเปญพิเศษสู้โควิด-19 ตลอดปี 2564 สะสมคะแนนง่ายยิ่งขึ้น

ข่าวดี! ขยายเวลาแคมเปญพิเศษสู้โควิด-19 ตลอดปี 2564 เพื่อให้สมาชิกสะสมคะแนนได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

ปรึกษานักโภชนาการทางโทรศัพท์ในราคาพิเศษ พร้อมรับสูงสุด 1,000 คะแนนไวทัลลิตี้
30 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปรึกษานักโภชนาการทางโทรศัพท์ในราคาพิเศษ พร้อมรับสูงสุด 1,000 คะแนนไวทัลลิตี้

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซื้อแพ็กเกจบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการทางโทรศัพท์ ราคาพิเศษ 500 บาท (ราคาปกติ 600 บาท) จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับสูงสุด 1,00

นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เครียดอยู่รึป่าว? ประเมินสุขภาพใจออนไลน์ รับเพิ่ม 100 คะแนน พร้อมปรึกษาแพทย์ ฟรี!
7 ต.ค. - 15 พ.ย. 2564
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เครียดอยู่รึป่าว? ประเมินสุขภาพใจออนไลน์ รับเพิ่ม 100 คะแนน พร้อมปรึกษาแพทย์ ฟรี!

ทำแบบประเมินสุขภาพใจออนไลน์ รับสิทธิปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใจผ่านแอปพลิเคชัน True HEALTH ฟรี!

ประกาศสำคัญ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส
1 ต.ค. 2564
ประกาศสำคัญ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกาศเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เงินคืนค่าสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส

ประเมินร่างกาย ฟรี! 26 - 28 พ.ย. นี้ มหกรรมการเงิน โคราช
26 - 28 พ.ย. 2564
ประเมินร่างกาย ฟรี! 26 - 28 พ.ย. นี้ มหกรรมการเงิน โคราช

ขอเชิญสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2 รายการ พร้อมปรึกษานักโภชนาการ ฟรี! ได้ที่บูธเอไอเอ ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 15

ตรวจสุขภาพ ฟรี! 13 – 15 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่
13 - 15 พ.ย. 2563
ตรวจสุขภาพ ฟรี! 13 – 15 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่

ขอเชิญสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมปรึกษานักโภชนาการ ฟรี! ได้ที่บูธเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10

วัดความฟิต! กับกิจกรรมประเมินสมรรถภาพร่างกายออนไลน์ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564 รับสูงสุด 3,000 คะแนนไวทัลลิตี้
25 - 28 พ.ย. 2564
วัดความฟิต! กับกิจกรรมประเมินสมรรถภาพร่างกายออนไลน์ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564 รับสูงสุด 3,000 คะแนนไวทัลลิตี้

แคมเปญพิเศษสู้โควิด 19 เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายออนไลน์ พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 3,000 คะแนน

ตรวจสุขภาพ ฟรี! 22 – 25 ต.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทอง
22 - 25 ต.ค. 63
ตรวจสุขภาพ ฟรี! 22 – 25 ต.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทอง

ขอเชิญสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมปรึกษานักโภชนาการ ฟรี!

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference

ภาพบรรยากาศงาน Bangkok Asia Wellness Conference ที่เหล่าสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ร่วมกิจกรรมจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เข้าร่วมคลาสโยคะระดับประเทศ

สนใจเป็นสมาชิก