core::core.title.start-now
banner

สุขภาพดี คุณกำหนดเอง

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ สุขภาพดี คุณกำหนดเอง
 
การมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดใส คือสิ่งที่ทุกคนล้วนต้องการ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกวัน 
และจะเยี่ยมยอดแค่ไหนหากคุณค้นพบวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคุณ
ให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

การมีสุขภาพดี ย่อมเปิดโอกาสให้ได้ทำในสิ่งที่รักอีกมากมาย เช่น การใช้เวลากับครอบครัว ออกกำลังกาย หรือ ท่องเที่ยว ดังนั้น โครงการ “เอไอเอ ไวทัลลิตี้” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นในระยะยาว โดยใช้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ในรูปเเบบการสร้างแรงจูงใจไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพ  
 
ทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ช่วยให้คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น เเต่กลับพบว่า สุขภาพของคนเรากลับเเย่ลง สืบเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป บวกกับการมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย  เช่น พักผ่อนน้อย ทานอาหารไม่มีประโยชน์ ออกกำลังกายไม่เพียงพอ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ความเครียด และการไม่ใส่ใจตรวจสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน อย่างโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เเละโรคเบาหวาน เป็นต้น
 
โครงการ  “เอไอเอ ไวทัลลิตี้” จะช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวกสบาย เเละประหยัดมากขึ้น คุณจะได้รับความรู้และได้ใช้เครื่องมือเพื่อสุขภาพ ที่จะทำให้คุณรู้จักสุขภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเริ่มใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีด้วยการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างชัดเจนเเละยั่งยืนพร้อมกับการรับสิทธิประโยชน์ในรูปเเบบต่าง ๆ ไปกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 
เพราะเราเชื่อว่า การดูแลรักษาสุขภาพ เป็นการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เอไอเอ ไวทัลลิตี้ สุขภาพดี คุณกำหนดเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีออกกำลังกายในพื้นที่จำกัด

ด้วยการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้การออกกำลังกายมีข้อจำกัดมากขึ้น จนกลายเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอแนะนำวิธีออกกำลังกาย...อ่านต่อ

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนวิ่งมาราธอน

การวิ่งมาราธอนเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนหนุ่มสาวสมัยนี้ เพราะนอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังทำให้เรามีสังคมเพิ่มขึ้นอีกด้...อ่านต่อ