ตรวจสุขภาพขั้นสูง

ตรวจสุขภาพขั้นสูง

ตรวจสุขภาพขั้นสูงและรับคะแนนไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนน/รายการตรวจ

ตรวจสุขภาพขั้นสูงเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคร้ายแรงและเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดได้มากขึ้น พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้

การตรวจสุขภาพขั้นสูง ได้แก่
คะแนน รับ 1,000 คะแนน/รายการตรวจ โดยคะแนนสูงสุดที่สมาชิกจะได้รับจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศของสมาชิก
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพขั้นสูงปีละ 1 ครั้ง (ยกเว้นการตรวจมะเร็งปากมดลูก สมาชิกจะได้รับคะแนนในปีที่ตรวจ และรับต่อเนื่องอีก 2 ปีสมาชิก)
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน

 

*สมาชิกอายุ 45 – 49 ปี กรุณาส่งหลักฐานขอรับคะแนนการตรวจหาเลือดในอุจจาระมาที่อีเมล th.customer@aia.com

 

สถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพขั้นสูง

  1. เครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สมาชิกสามารถรับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ รายละเอียด
  2. สถานพยาบาลทั่วไป

เมื่อตรวจสุขภาพแล้วสามารถนำหลักฐานการตรวจ เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จรับเงินระบุสถานที่ตรวจ รายการที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-สกุลสมาชิก ขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามขั้นตอนดังนี้

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการตรวจสุขภาพขั้นสูง

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” คลิกหัวข้อ “ตรวจสุขภาพขั้นสูง”

 

 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก