ประเมินสุขภาพ

รู้จักสุขภาพของตัวเอง เพื่อรู้แนวโน้มสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง

สะสมคะแนนจากการประเมินสุขภาพสูงสุด 22,700 คะแนนต่อปีสมาชิก ผ่านการทำแบบประเมินออนไลน์และการพบผู้เชี่ยวชาญ

เข้ารับบริการ: ตรวจสุขภาพ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ฉีดวัคซีน

 

ข้อควรทราบ: คะแนนสูงสุดที่สมาชิกจะได้รับจากการเข้ารับการประเมินสุขภาพในบางกิจกรรมจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับผลการประเมิน อายุและเพศของสมาชิก

Doyouknow

Doyouknow อายุไวทัลลิตี้คืออะไร

ตัวเลขอายุไวทัลลิตี้ บ่งบอกว่าคุณสุขภาพดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับอายุจริงของคุณ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับจากการทำแบบประเมินออนไลน์ และผลการตรวจสุขภาพ อายุสุขภาพของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าอายุจริงของคุณ ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและสถานะสุขภาพโดยรวม

สนใจเป็นสมาชิก