ประเมินสุขภาพ

รู้จักสุขภาพของตัวเอง เพื่อรู้แนวโน้มสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง

สะสมคะแนนจากการประเมินสุขภาพสูงสุด 22,700 คะแนนต่อปีสมาชิก ผ่านการทำแบบประเมินออนไลน์และการพบผู้เชี่ยวชาญ

เข้ารับบริการ: ตรวจสุขภาพ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ฉีดวัคซีน

ตรวจสุขภาพฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน

รับสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อปีสมาชิก

ปรึกษานักโภชนาการ
ปรึกษานักโภชนาการ

รับสูงสุด 2,000 คะแนน ต่อปีสมาชิก

ประเมินสมรรถภาพร่างกาย
ประเมินสมรรถภาพร่างกาย

รับสูงสุด 1,500 คะแนน ต่อปีสมาชิก

ตรวจวัดสายตา
ตรวจวัดสายตา

รับสูงสุด 500 คะแนน ต่อปีสมาชิก

บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต

รับสูงสุด 200 คะแนน ต่อปีสมาชิก

 

ข้อควรทราบ: คะแนนสูงสุดที่สมาชิกจะได้รับจากการเข้ารับการประเมินสุขภาพในบางกิจกรรมจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับผลการประเมิน อายุและเพศของสมาชิก

แบบประเมินออนไลน์

คุณออกกำลังกายบ่อนแค่ไหน
คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 ต่อปีสมาชิก

คุณทานอาหารดีแค่ไหน
คุณทานอาหารดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 ต่อปีสมาชิก

คุณสุขภาพดีแค่ไหน
คุณสุขภาพดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 ต่อปีสมาชิก

คุณมีความเครียดแค่ไหน
คุณมีความเครียดแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 ต่อปีสมาชิก

คุณนอนหลับดีแค่ไหน
คุณนอนหลับดีแค่ไหน

รับสูงสุด 500 ต่อปีสมาชิก

แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

รับสูงสุด 1,000 ต่อปีสมาชิก

 

ข้อควรทราบ: เมื่อรวมคะแนนจากการทำแบบประเมินออนไลน์ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน” และการปรึกษานักโภชนาการแล้วจะได้รับคะแนนสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

Doyouknow

Doyouknow อายุไวทัลลิตี้คืออะไร

ตัวเลขอายุไวทัลลิตี้ บ่งบอกว่าคุณสุขภาพดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับอายุจริงของคุณ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับจากการทำแบบประเมินออนไลน์ และผลการตรวจสุขภาพ อายุสุขภาพของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าอายุจริงของคุณ ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและสถานะสุขภาพโดยรวม

สนใจเป็นสมาชิก