ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

รับสูงสุด 6,000 คะแนน/ปีสมาชิกจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสม่ำเสมอช่วยให้ทราบว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไร ควรดูแลด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตได้ ตรวจสุขภาพแล้วสามารถขอรับคะแนนจากการส่งผลการตรวจสุขภาพได้สูงสุด 6,000 คะแนนไวทัลลิตี้ต่อปีสมาชิก

การตรวจสุขภาพเบื้องต้น มี 4 รายการ ได้แก่
คะแนน รับ 750 คะแนนต่อรายการตรวจ และ รับเพิ่ม 750 คะแนนต่อรายการตรวจ เมื่อผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมสูงสุด 6,000 คะแนนต่อปีสมาชิก
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 1 ครั้งต่อปีสมาชิก หากผลตรวจรายการใดไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงคุณดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ก็สามารถนำผลตรวจที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจากการตรวจครั้งใหม่ มาขอรับคะแนนให้ครบ 6,000 คะแนนได้
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน

 

สถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

  1. เครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยสมาชิกสามารถรับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ รายละเอียด
  2. ร้านบู๊ทส์ รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี 3 รายการ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด ดูสาขาบู๊ทส์
  3. สถานพยาบาลทั่วไป

เมื่อตรวจสุขภาพแล้วนำผลการตรวจ ระบุสถานที่ตรวจ รายการที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-สกุลสมาชิก ขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามขั้นตอนดังนี้

 

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” คลิกหัวข้อ “ตรวจสุขภาพเบื้องต้น”

 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก