บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

รับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 200 คะแนน/ปีสมาชิกจากการบริจาคโลหิต

บริจาคโลหิตช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 200 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 100 คะแนนต่อครั้ง สูงสุด 200 คะแนนต่อปีสมาชิก
ความถี่ในการรับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน
เอกสาร ภาพบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือ ภาพใบสมัครผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาล ที่เจ้าหน้าที่ลงชื่อตรวจสอบแล้ว

 

สถานที่บริจาคโลหิต

เมื่อบริจาคโลหิตแล้ว สามารถนำเอกสารการบริจาคขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามขั้นตอนด้านล่าง 

 

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการบริจาคโลหิต

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” เลือกแท็บ “เข้ารับบริการ” คลิกหัวข้อ “บริจาคโลหิต”

 

เอกสารสำหรับการขอรับคะแนน

ภาพบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

หรือ ภาพใบสมัครผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาล ที่เจ้าหน้าที่ลงชื่อตรวจสอบแล้ว

 

 


 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก