core::core.title.start-now

คุณทานอาหารดีแค่ไหน

ตอบคำถามออนไลน์เพื่อประเมินว่าคุณทานอาหารดีต่อสุขภาพแค่ไหน พร้อมรับสูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก รับ 500 คะแนน/ครั้ง 2 ครั้งต่อปี ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

 

ขั้นตอนการทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ "คุณทานอาหารดีแค่ไหน"

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เลือกแท็บ "ประเมินสุขภาพ / My Assessments" คลิก "สะสมคะแนนเพิ่ม" ที่ "ทานอาหารเพื่อสุขภาพ / Eat Well"

 

ทำแบบประเมิน

หมายเหตุ: เมื่อรวมคะแนนจากการทำแบบประเมินออนไลน์ในหัวข้อนี้และการปรึกษานักโภชนาการแล้วจะได้รับคะแนนสูงสุด 2,500 คะแนน/ปีสมาชิก

 

นอกจากการทำแบบประเมินหัวข้อทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว สมาชิกยังสามารถสะสมคะแนนง่ายๆ ด้วยการ ทำแบบประเมินออนไลน์เพื่อรับสูงสุด 5,500 คะแนนต่อปีสมาชิก และก้าวสู่สถานะสมาชิกที่สูงขึ้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุด 25% ส่วนลดตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียสูงสุด 50% และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย คลิกไอคอนด้านล่างเพื่อศึกษาวิธีสะสมคะแนนด้วยการทำแบบประเมินออนไลน์ในหัวข้ออื่นๆ
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง