คุณทานอาหารดีแค่ไหน

คุณทานอาหารดีแค่ไหน

ตอบคำถามออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมการทานอาหารและรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

เพราะอาหารคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช็คพฤติกรรมการทานอาหารของคุณว่าดีต่อสุขภาพแค่ไหน ด้วยการทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน?” ผ่านแอป AIA Vitality Thailand และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อทำแบบประเมินสำเร็จ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก โดยเมื่อรวมคะแนนจากการทำแบบประเมินออนไลน์ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน” และการปรึกษานักโภชนาการแล้ว จำกัดการรับคะแนนสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

 

วิธีทำแบบประเมินออนไลน์ "คุณทานอาหารดีแค่ไหน?"

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” เลือกหัวข้อ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน?”

 

รับสูงสุด 5,500 คะแนนไวทัลลิตี้/ปีสมาชิกจากการทำแบบประเมินออนไลน์ ดังนี้

คุณสุขภาพดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณทานอาหารดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณมีความเครียดแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณนอนหลับดีแค่ไหน

รับสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

ข้อควรทราบ: การทำแบบประเมินออนไลน์ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน” และการปรึกษานักโภชนาการมีคะแนนรวมสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก