คุณสุขภาพดีแค่ไหน?

คุณสุขภาพดีแค่ไหน?

ตอบคำถามออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพและรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

ค้นหาอายุสุขภาพของคุณ พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ด้วยการทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ “คุณสุขภาพดีแค่ไหน?” ผ่านแอป AIA Vitality Thailand และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อทำแบบประเมินสำเร็จ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

 

วิธีทำแบบประเมินออนไลน์ "คุณสุขภาพดีแค่ไหน?"

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” เลือกหัวข้อ “คุณสุขภาพดีแค่ไหน?”

รับสูงสุด 5,500 คะแนนไวทัลลิตี้/ปีสมาชิกจากการทำแบบประเมินออนไลน์ ดังนี้

คุณสุขภาพดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณทานอาหารดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณมีความเครียดแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณนอนหลับดีแค่ไหน

รับสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

ข้อควรทราบ: การทำแบบประเมินออนไลน์ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน” และการปรึกษานักโภชนาการมีคะแนนรวมสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก