แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยการไม่สูบบุหรี่ และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิกด้วยการ “แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่” ผ่านแอป AIA Vitality Thailand

คะแนน รับ 500 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อแถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก หากคุณไม่สูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

 

วิธี "แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่"

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” เลือกหัวข้อ “แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่”

รับสูงสุด 5,500 คะแนนไวทัลลิตี้/ปีสมาชิกจากการทำแบบประเมินออนไลน์ ดังนี้

คุณสุขภาพดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณทานอาหารดีแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณมีความเครียดแค่ไหน

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คุณนอนหลับดีแค่ไหน

รับสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

ข้อควรทราบ: การทำแบบประเมินออนไลน์ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน” และการปรึกษานักโภชนาการมีคะแนนรวมสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก