core::core.title.start-now

ปรึกษานักโภชนาการ

รับคำปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับสูงสุด 2,000 คะแนน/ปีสมาชิก เพียงนัดรับคำปรึกษาจากนักโภชนาการที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ แล้วขอรับคะแนนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รับ 1,000 คะแนน/ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน และเมื่อรวมกับคะแนนจากแบบประเมินออนไลน์ "คุณทานอาหารดีต่อสุขภาพแค่ไหน?" รับสูงสุดไม่เกิน 2,500 คะแนน/ปีสมาชิก

 

ขั้นตอนการขอรับคะแนนปรึกษานักโภชนาการ

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เลือกแท็บ "ประเมินสุขภาพ / My Assessments" คลิก "สะสมคะแนนเพิ่ม" ที่ "ทานอาหารเพื่อสุขภาพ / Eat Well"

ขอรับคะแนน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง พร้อมสะสมคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 6,000 คะแนน/ปีสมาชิก...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพขั้นสูง

การตรวจสุขภาพขั้นสูง เป็นการตรวจเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคร้ายแรง พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนน/รายการตรวจ...อ่านต่อ