core::core.title.start-now

ฉีดวัคซีน

ป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆ ด้วยการฉีดวัคซีน พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้รายการละ 1,000 คะแนน จากรายการฉีดวัคซีน ดังนี้

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ - ปีละ 1 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี - 1 ครั้งตลอดชีวิต
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เพศหญิง อายุ 18 - 26 ปี) - 1 ครั้งตลอดชีวิต
  • วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 - 1 ครั้งตลอดชีวิต

 

ขั้นตอนขอรับคะแนนฉีดวัคซีน

  1. ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
  2. ส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์ เพื่อขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ผ่านแอปตามขั้นตอนด้านล่าง
แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เลือกแท็บ "ประเมินสุขภาพ (Assessments)" คลิก "สะสมคะแนนเพิ่ม" ที่หัวข้อตรวจสุขภาพ

ขอรับคะแนน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำลดความเสี่ยงโรคร้าย พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง พร้อมสะสมคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 6,000 คะแนน/ปีสมาชิก...อ่านต่อ