ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีน

รับคะแนนไวทัลลิตี้เมื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือ โควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีน พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้รายการละ 1,000 คะแนน

รายการฉีดวัคซีน ได้แก่
คะแนน รับ 1,000 คะแนนต่อรายการฉีดวัคซีน
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน

 

เมื่อฉีดวัคซีนแล้วสามารถนำหลักฐานการฉีด ระบุสถานที่ตรวจ รายการที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-สกุลสมาชิก ขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามขั้นตอนดังนี้ โดยคะแนนจะปรากฎในประวัติคะแนนในวันที่ที่สมาชิกได้รับวัคซีน

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการฉีดวัคซีน

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” คลิกหัวข้อ “ฉีดวัคซีน”

 

 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก