core::core.title.start-now

ตรวจวัดสายตา

ตรวจวัดสายตาเพื่อวัดระดับการมองเห็น และอาจบ่งชี้อาการเบื้องต้นของโรคต่างๆ ได้ พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 500 คะแนนต่อปีสมาชิก เมื่อส่งผลการตรวจวัดสายตาผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พิเศษ! สมาชิกไวทัลลิตี้ตรวจวัดสายตา ฟรี ที่ร้านหอแว่นทุกสาขา

 

ขั้นตอนการตรวจและรับคะแนนผ่านแอป

  1. ตรวจวัดสายตาโดยร้านหอแว่นทุกสาขา หรือ จักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคตาที่สะดวก
  2. ส่งหลักฐานการวัดสายตา หรือ ใบรับรองแพทย์ ผ่านแอป ตามขั้นตอนด้านล่าง
แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เลือกแท็บ "ประเมินสุขภาพ" คลิก "สะสมคะแนนเพิ่ม" ที่หัวข้อตรวจสุขภาพ

ขอรับคะแนน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำลดความเสี่ยงโรคร้าย พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง พร้อมสะสมคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 6,000 คะแนน/ปีสมาชิก...อ่านต่อ