ตรวจวัดสายตา

ตรวจวัดสายตา

รับคะแนนไวทัลลิตี้ 500 คะแนน/ปีสมาชิกจากการตรวจวัดสายตา

ตรวจวัดสายตาเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อดูแลสุขภาพตาได้เหมาะสม พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนน
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการตรวจวัดสายตา 1 ครั้งต่อปีสมาชิก
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน
เอกสาร ใบรับรองแพทย์ หรือ หลักฐานการตรวจวัดสายตา ระบุสถานที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-สกุลสมาชิก

 

สถานที่ตรวจวัดสายตา

เมื่อตรวจสายตาที่ร้านหอแว่น โรงพยาบาล หรือคลินิคแล้ว สามารถนำเอกสารการตรวจวัดสายตาขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามขั้นตอนด้านล่าง

 

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการตรวจวัดสายตา

แก้ไขiOS/Androidลบ
 
1. เปิดหน้า “ประเมินสุขภาพ” เลือกแท็บ “เข้ารับบริการ” คลิกหัวข้อ “ตรวจวัดสายตา”

 

 

 


Share :

สนใจเป็นสมาชิก