core::core.title.start-now
banner

คะแนนและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ สนับสนุนให้สมาชิกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณเข้าร่วมโครงการครั้งแรก คุณจะมีคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 0 คะแนน และมีสถานะบรอนซ์ โดยคุณสามารถสะสมคะแนนจากกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมายเพื่อเลื่อนสถานะให้สูงขึ้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น

คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

กิจกรรมที่คุณสามารถสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เช่น การออกกำลังกาย (สูงสุด 15,000 คะแนน) ตรวจสุขภาพ (สูงสุด 13,000 คะแนน) ทานอาหารเพื่อสุขภาพ (สูงสุด 4,800 คะแนน) ทำแบบประเมินออนไลน์ (สูงสุด 3,200 คะแนน) พิชิตเป้าหมายทางสุขภาพ (สูงสุด 6,000 คะแนน) ประเมินสมรรถภาพร่างกาย (สูงสุด 3,000 คะแนน) และงดสูบบุหรี่ (1,000 คะแนน)

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ออกกำลังกาย
ออกกำลังกาย

 เริ่มออกกำลังกาย เช่น เดินอย่างน้อย 7,500 ก้าวต่อวัน เข้าร่วมงานวิ่ง หรือออกกำลังกายที่ฟิตเนสที่เข้าร่วมโครงการ รับสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

 พิชิตเป้าหมายทางสุขภาพ เช่น เป้าหมายออกกำลัง 10 นาทีจำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รับสูงสุด 6,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

ทานผัก-ผลไม้
ทานผัก-ผลไม้

 ซื้อผัก-ผลไม้ และนมพาสเจอร์ไรส์ สูตรพร่องมันเนย ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ รับสูงสุด 4,800 คะแนนต่อปีสมาชิก (400 คะแนนต่อเดือน)

ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ

 ทำแบบประเมินออนไลน์ เช่น แบบประเมินสุขภาพ แบบประเมินโภชนาการ และ แบบประเมินวัดระดับความเครียด รับสูงสุด 3,200 คะแนนต่อปีสมาชิก

 ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพฟัน และรับการฉีดวัคซีน รับสูงสุด 13,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

 ประเมินสมรรถภาพร่างกายที่ฟิตเนสที่เข้าร่วมโครงการ รับสูงสุด 3,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

เลิกบุหรี่
เลิกบุหรี่

 เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ รับคะแนน 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สมาชิกที่ทำกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้อย่างต่อเนื่อง จะได้รับคะแนนสะสมที่สูงขึ้น พร้อมกับการปรับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้แก่ บรอนซ์ (0-9,999 คะแนน) ซิลเวอร์ (10,000-19,999 คะแนน) โกลด์ (20,000-29,999 คะแนน) และ แพลทตินัม (30,000+ คะแนน)

ซึ่งหากมีสถานะสูงขึ้น คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น!

บรอนซ์

บรอนซ์

ซิลเวอร์

ซิลเวอร์

โกลด์

โกลด์

แพลทตินัม

แพลทตินัม

 ตัวอย่างการสะสมคะแนนเพื่อปรับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เมื่อครบรอบปีสมาชิก คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะเริ่มนับใหม่ที่ 0 คะแนน แต่คุณยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่คุณทำได้ในปีก่อนหน้าตั้งแต่วันเริ่มต้นปีสมาชิกใหม่ และจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น หากคุณมีสถานะที่สูงขึ้นในปีสมาชิกใหม่เช่นกัน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมเริ่มต้นสะสมคะแนนเพื่อเพิ่มสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เพียงดูแลสุขภาพ ก็สะสมคะแนนเพื่อเพิ่มสถานะ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากขึ้น เช่นส่วนลดเบี้ยสูงสุด 25% ส่วนลดแอร์เอเชีย สูงสุด 50%...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนั้นนอกจากจะช่วยให้รู้จักสุขภาพของเราได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สะสมคะแนนไวทัลลิตี้ ให้คุณก้าวสู่สถานะที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย...อ่านต่อ