core::core.title.start-now
banner

คะแนนและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ สนับสนุนให้สมาชิกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณเข้าร่วมโครงการครั้งแรก คุณจะมีคะแนนไวทัลลิตี้ 0 คะแนน และมีสถานะบรอนซ์ โดยคุณสามารถสะสมคะแนนจากกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมายเพื่อเลื่อนสถานะให้สูงขึ้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น

คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

คุณจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้จากการประเมินสุขภาพและภารกิจมากมาย เช่น ออกกำลังกาย (สูงสุด 15,000 คะแนน) ตรวจสุขภาพและป้องกันโรค (สูงสุด 13,500 คะแนน) ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ (สูงสุด 4,800 คะแนน) ทำแบบประเมินออนไลน์ (สูงสุด 5,500 คะแนน) พิชิตเป้าหมายทางสุขภาพ (สูงสุด 6,000 คะแนน) และ ประเมินสมรรถภาพร่างกาย (สูงสุด 1,500 คะแนน)

 

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนไวทัลลิตี้


ออกกำลังกาย

 ทำแบบประเมินการออกกำลังกายออนไลน์และปรึกษานักโภชนาการ รับสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

 เริ่มออกกำลังกาย เช่น เดินอย่างน้อย 7,500 ก้าวต่อวัน เข้าร่วมงานวิ่ง หรือออกกำลังกายที่ฟิตเนสที่เข้าร่วมโครงการ รับสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

 พิชิตภารกิจ เช่น ภารกิจออกกำลังกายวันละ 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 90 วัน รับเพิ่ม 1,000 คะแนน เป็นต้น


ทานอาหารเพื่อสุขภาพ

 ทำแบบประเมินการทานอาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์และปรึกษานักโภชนาการ รับสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

 ซื้อผัก-ผลไม้ และนมพาสเจอร์ไรส์ สูตรพร่องมันเนย ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ รับสูงสุด 4,800 คะแนนต่อปีสมาชิก (400 คะแนนต่อเดือน)


ตรวจสุขภาพ

 ทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์ รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

 ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพฟัน และรับการฉีดวัคซีน รับสูงสุด 13,500 คะแนนต่อปีสมาชิก


คลายเครียด

 ทำแบบประเมินสภาวะความเครียดออนไลน์ รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

 บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ รับสูงสุด 200 คะแนนต่อปีสมาชิก


เลิกบุหรี่

 งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ออนไลน์ รับสูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก


นอนหลับพักผ่อน

 ทำแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับออนไลน์ รับสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

 ติดตามการนอนหลับด้วยนาฬิกาการ์มินและฟิตบิทและนอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป รับสูงสุด 1,830 คะแนนต่อปีสมาชิก

 

สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สมาชิกที่ทำกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้อย่างต่อเนื่อง จะได้รับคะแนนสะสมเพื่อปรับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้แก่ บรอนซ์ (0-9,999 คะแนน) ซิลเวอร์ (10,000-19,999 คะแนน) โกลด์ (20,000-29,999 คะแนน) และ แพลทินัม (30,000+ คะแนน)

คะแนนยิ่งมาก = สถานะยิ่งสูง = สิทธิประโยชน์ยิ่งเพิ่มขึ้น

บรอนซ์

บรอนซ์

ซิลเวอร์

ซิลเวอร์

โกลด์

โกลด์

แพลทตินัม

แพลทินัม

 

สะสมคะแนนอย่างไรให้เลื่อนสู่สถานะแพลทินัม

 

ตัวอย่างการสะสมคะแนนเพื่อปรับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้


บรอนซ์

สมาชิกทุกคนเริ่มต้นปีสมาชิกด้วยสถานะบรอนซ์


ซิลเวอร์

• ทำแบบประเมินออนไลน์ ครั้งที่ 1 รับ 2,750 คะแนน

• ออกกำลังกาย / สะสมก้าวเดิน รับ 2,000 คะแนน

• ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 4 รายการ รับสูงสุด 6,000 คะแนน


โกลด์

• ออกกำลังกาย / สะสมก้าวเดิน รับ 4,000 คะแนน

• ประเมินสมรรถภาพร่างกาย รับสูงสุด 1,500 คะแนน

• ปรึกษานักโภชนาการ ครั้งที่ 1 รับ 1,000 คะแนน

• ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ รับ 800 คะแนน

• ตรวจสุขภาพฟัน รับ 1,000 คะแนน

• ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รับ 1,000 คะแนน

• บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 รับ 100 คะแนน

• ติดตามการนอนหลับ รับ 100 คะแนน

เลิกบุหรี่
แพลทินัม

• ทำแบบประเมินออนไลน์ ครั้งที่ 2 รับ 2,750 คะแนน

• ออกกำลังกาย / สะสมก้าวเดิน รับ 3,000 คะแนน

• กิจกรรมออกกำลังกาย รับ 1,500 คะแนน

• พิชิตภารกิจออกกำลังกาย รับ 1,000 คะแนน

• ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ รับ 1,200 คะแนน

• ปรึกษานักโภชนาการ ครั้งที่ 2 รับ 500 คะแนน

• ตรวจวัดสายตา รับ 500 คะแนน

• บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 รับ 100 คะแนน

• ติดตามการนอนหลับ รับ 300 คะแนน

 

เมื่อครบรอบปีสมาชิก คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะเริ่มนับใหม่ที่ 0 คะแนน แต่คุณยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่คุณทำได้ในปีก่อนหน้าตั้งแต่วันเริ่มต้นปีสมาชิกใหม่ และจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น หากคุณมีสถานะที่สูงขึ้นในปีสมาชิกใหม่เช่นกัน

 

 

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ/หรือคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมเริ่มต้นสะสมคะแนนเพื่อเพิ่มสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เพียงดูแลสุขภาพ ก็สะสมคะแนนเพื่อเพิ่มสถานะ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากขึ้น เช่นส่วนลดเบี้ยสูงสุด 25% ส่วนลดแอร์เอเชีย สูงสุด 50%...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง พร้อมสะสมคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 6,000 คะแนน/ปีสมาชิก...อ่านต่อ