เซเลบริตี้ ฟิตเนส

สนุกกับคลาสออกกำลังกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ประหยัดสูงสุด 40% และสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ประหยัดค่าฟิตเนสถึง 10%

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

ประหยัดสูงสุด 40%
 
ส่วนลดค่าสมาชิก 10%
 เงินคืนตามสถานะ สูงสุด 30%
 
   Fittess Test 
 สถานะบรอนซ์               0%
   Fittess Test 
 สถานะซิลเวอร์             10%
   Fittess Test 
 สถานะโกลด์                20%
   Fittess Test 
 สถานะแพลทินัม          30%
 ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ทั่วไป

ประหยัด 10%
 
ส่วนลดค่าสมาชิก 10%
 
ฟรี! ยกเว้นค่าแรกเข้าสมาชิก 1,000 บาท

วิธีรับสิทธิประโยชน์

สมาชิกฟิตเนส
 •  
  อัปเกรดเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

  สมัครเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เพื่อประหยัดค่าฟิตเนสสูงสุด 40%

 •  
  สมัครสมาชิกฟิตเนส

  แสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษที่เซเลบริตี้ ฟิตเนส ทุกสาขา

 •  
  รับคะแนนออกกำลังกาย

  สแกนบัตรสมาชิกฟิตเนสทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ เพื่อรับสูงสุด 100 คะแนนต่อวัน จากการออกกำลังกายที่ฟิตเนส โดยคุณจะได้รับคะแนนในวันทำการถัดจากวันที่เข้าใช้บริการ

ประเมินสมรรถภาพร่างกาย
 •  
  นัดประเมินสมรรถภาพร่างกายที่ฟิตเนส

  คุณต้องนัดหมายล่วงหน้า โดยเซเลบริตี้ ฟิตเนสจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง กรุณารอจนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก เซเลบริตี้ ฟิตเนส ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถภาพร่างกายที่ฟิตเนส

 •  
  เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างน้อย 90 นาที
  • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเข้ารับการวัดความดัน
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการทดสอบ
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการออกกำลังกาย
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากกว่าปกติก่อนเข้ารับการทดสอบ
  • สวมใส่ชุดกีฬา และรองเท้ากีฬา
 •  
  ส่งผลการประเมินและรับคะแนน

  ส่งผลการประเมินสมรรถภาพร่างกายผ่านแอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนลดและเงินคืน

 • คุณต้องเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่ทำสัญญาเซเลบริตี้ ฟิตเนส เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยจะต้องสมัครด้วยชื่อของสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้
 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้สามารถรับสิทธิประโยชน์ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ ได้สูงสุดเพียง 1 สิทธิ์ และสูงสุด 1 ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาเดียวกัน หากสมาชิกทำผิดเงื่อนไข เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์สัญญาสมาชิกฟิตเนสฉบับที่ทำขึ้นก่อนเพียงฉบับเดียวจนกว่าสัญญาฉบับนั้นจะสิ้นสุดลง
 • ส่วนลด และเงินคืนตามสถานะใช้ได้เฉพาะกับการทำสัญญาใหม่ของ เซเลบริตี้ ฟิตเนส แบบราย 12 เดือน ภายใต้สิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอไวทัลลิตี้ โดยคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของสัญญาฟิตเนสด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
 • หลังครบกำหนดสัญญา 12 เดือนแรก คุณสามารถเลือกที่จะต่ออายุสัญญา 12 เดือน หรือทำสัญญาแบบรายเดือนก็ได้
 • คุณต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่เรียกเก็บค่าสมาชิก และวันที่รับเงินคืนตามสถานะเพื่อรับสิทธิประโยชน์
 • ส่วนลดและเงินคืนตามสถานะ คำนวณจากค่าสมาชิกก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • เงินคืนตามสถานะจะถูกคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 ของเดือนที่มีสิทธิ์ และจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หรือวันทำการถัดไป)
 • ในกรณีที่คุณเริ่มสมัครเป็นสมาชิกของ เซเลบริตี้ ฟิตเนส ด้วยสิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หลังวันที่ 20 ของเดือน หรือเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส หลังวันที่ 20 ของเดือน คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินคืนตามสถานะสำหรับเดือนนั้น
 • หากสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณมีการปรับเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป คุณจะได้รับส่วนลดเท่ากับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป แต่สิทธิประโยชน์เงินคืนจะสิ้นสุดลงทันที
 • หากสถานะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณไม่มีผลบังคับใช้ สิทธิส่วนลดและเงินคืนตามสถานะจะสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้คุณยังคงสามารถรักษาสถานะสมาชิกเซเลบริตี้ ฟิตเนสและสะสมคะแนนไวทัลลิตี้จากการเข้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 • ไม่มีส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมการฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคล

สำหรับสมาชิกเซเลบริตี้ ฟิตเนสเดิ

 • กรณีที่คุณมีสัญญาเซเลบริตี้ ฟิตเนสอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ คุณต้องรอให้สัญญาสมาชิกฉบับปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลงก่อนจึงสามารถทำสัญญาฉบับใหม่ด้วยสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้
 • อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ เซเลบริตี้ ฟิตเนส พร้อมแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะเริ่มได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ในวันทำการถัดจากวันที่ผูกข้อมูลบัญชีสมาชิก

สะสมคะแนนไวทัลลิตี้

 • รับ 100 คะแนนทุกวันที่คุณออกกำลังกายที่ เซเลบริตี้ ฟิตเนส ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ตามภายในหนึ่งวัน
 • รับสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก จากกิจกรรมออกกำลังกาย ดังนี้
    (1) เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สุขภาพ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    (2) ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    (3) กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน)
 • คุณจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ในวันทำการถัดจากวันที่เข้าใช้บริการฟิตเนส
 • กรณีผิดเงื่อนไขการชำระค่าสมาชิก เช่นเซเลบริตี้ ฟิตเนสไม่สามารถเรียกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตประจำเดือนได้ หากคุณได้รับผ่อนผันให้เข้าใช้บริการที่ฟิตเนส เฟิรส์ท การเข้าใช้บริการในครั้งนั้น จะไม่รวมในเงื่อนไขการรับคะแนนและการรับเงินคืนของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
สนใจเป็นสมาชิก