เครือข่ายตรวจสุขภาพ

รับส่วนลดแพ็กเกจและรายการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 1) การตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2) การตรวจสุขภาพขั้นสูง 3) ปรึกษานักโภชนาการ

สมาชิกทุกประเภท

ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
 
รับส่วนลดแพ็กเกจและรายการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 

วิธีรับสิทธิประโยชน์

 •  
  นัดหมายล่วงหน้า

  โทรนัดหมายโรงพยาบาลที่ต้องการใช้บริการ

  โรงพยาบาลที่เข้าร่วม

 •  
  แสดงบัตรสมาชิก

  แสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และบัตรประชาชน ณ จุดลงทะเบียน

 •  
  ส่งผลตรวจ

  ส่งข้อมูลที่ต้องการขอรับคะแนนไวทัลลิตี้
  • ส่งผลตรวจสุขภาพเบื้องต้น
  • ส่งผลตรวจสุขภาพขั้นสูง
  • ส่งข้อมูลปรึกษานักโภชนาการ

 •  
  รับคะแนน 

  คะแนนจะแสดงในประวัติคะแนนนของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • คุณต้องแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และบัตรประชาชนในการรับบริการเพื่อรับส่วนลดพิเศษ
 • ราคาที่ระบุไว้ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับผู้ป่วยนอกและค่าบริการให้คำปรึกษา
 • คุณสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจฟันที่สถานพยาบาลอื่น และส่งหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนไวทัลลิตี้
 • คุณจะได้รับคะแนน 750 คะแนน ต่อรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด และคอเลสเตอรอล และรับเพิ่มรายการละ 750 คะแนน (รวมสูงสุด 6,000 คะแนน) เมื่อผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียง 1 ครั้ง ต่อปีสมาชิก
 • คุณจะได้รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพขั้นสูง และการตรวจสุขภาพฟัน รายการละ 1,000 คะแนน 1 ครั้งต่อปีสมาชิก
สนใจเป็นสมาชิก