เงินคืนจากการตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้น สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ตรวจสุขภาพแล้ว ขอรับเงินคืนตามสถานะสมาชิกได้สูงสุด 1,200 บาทต่อปีสมาชิกอีกด้วย

สิทธิประโยชน์

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

เงินคืนตามสถานะ สูงสุด 1,200 บาท
 
รับเงินคืนตามสถานะจากการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน
โดยได้รับเงินคืนในรูปแบบโค้ดเติมเงินทรูมันนี่ สูงสุด 600 บาทต่อใบเสร็จรับเงิน รวมสูงสุด 1,200 บาท สำหรับ 2 ใบเสร็จรับเงินต่อปีสมาชิก
Fittess Test 
 สถานะบรอนซ์             200 บาท
Fittess Test 
 สถานะซิลเวอร์             300 บาท
Fittess Test 
 สถานะโกลด์                400 บาท
Fittess Test 
 สถานะแพลทินัม          600 บาท
 
วิธีรับสิทธิประโยชน์
 •  
  ร่วมเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

  เข้าร่วมโครงการครั้งแรกโดยซื้อแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมเลือกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส หรือสมาชิกเดิมอัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality ได้ทันที
  เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

 •  
  ตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน

  เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน พร้อมขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล ระบุ ชื่อ-สกุล วันที่รับบริการ และรายการที่ขอรับเงินคืนอย่างชัดเจน

 •  
  ส่งเอกสารขอรับเงินคืน

  ส่งเอกสารขอรับเงินคืน ระบุเลขสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มาที่อีเมล th.aiavitality@aia.com และรับเงินคืนในรูปแบบโค้ดเติมเงินทรูมันนี่ จัดส่งผ่าน SMS ตามฐานข้อมูลสมาชิกภายใน 15 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน โดยสมาชิกต้องเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่ได้รับเงินคืน

 

รายการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนที่สามารถขอรับเงินคืนได้

 • ตรวจสุขภาพพื้นฐาน (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • ตรวจสุขภาพขั้นสูง เช่น ตรวจแมมโมแกรม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง อัลตร้าซาวน์ตรวจความผิดปกติของอวัยวะ ตรวจการนอนหลับ ตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือการแท้งบุตร 
 • ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น  นักโภชนาการ จิตแพทย์ เป็นต้น
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 ไวรัสตับอักเสบ บี และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
 • สิทธิประโยชน์เงินคืน ไม่รวมถึงการตรวจฟัน การตรวจที่ไม่ใช่การป้องกันโรค การรักษาโรค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่าบริการพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส จะได้รับเงินคืนในรูปแบบโค้ดเติมเงินทรูมันนี่ จัดส่งผ่าน SMS ตามฐานข้อมูลสมาชิกภายใน 15 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน โดยสมาชิกต้องเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพและวันที่รับเงินคืน
 • เงินคืนจะคำนวณจากสถานะไวทัลลิตี้ ณ วันที่รับการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน แต่ไม่เกินค่าบริการตามเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ต่อใบเสร็จรับเงิน
 • สมาชิกจะต้องส่งเอกสารขอรับเงินคืนภายใน 60 วันนับจากวันเข้ารับบริการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน
 • จำกัดเงินคืนสูงสุด 2 ครั้งต่อปีสมาชิก สูงสุด 600 บาทต่อครั้ง ต่อใบเสร็จรับเงิน รวมสูงสุด 1,200 บาท สำหรับ 2 ใบเสร็จรับเงินต่อปีสมาชิก และไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจำนวนที่เหลือหรือที่เกินไปรวมกับใบเสร็จรับเงินอีกใบได้ 
 • เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์โดยแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
 •  ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
สนใจเป็นสมาชิก