core::core.title.start-now

AIA Vitality | อุ่นใจ แม้เกิดโรคร้ายแรง (Clip 2)

AIA Vitality ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ในทุกระยะ*

- รับเงินก้อนสูงสุด 25% สำหรับระยะเริ่มต้น
- รับเงินก้อนสูงสุด 100% เมื่ออยู่ในระยะรุนแรง
- รับเงินชดเชยรายวันขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับระยะรักษาตัว

สิทธิประโยชน์มากมายรอคุณอยู่ สมัครเลย!

*เงื่อนไขของสิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของบริษัท
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง