core::core.title.start-now

AIA Vitality | สุขภาพดี เริ่มที่รู้จักตัวเอง (Clip 6)

AIA Vitality ให้ส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ ให้ทุกการดูแลสุขภาพ กลายเป็นคะแนนสะสม เพื่อเปลี่ยนสถานะ* พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 25%**

- รับสูงสุด 6,000 คะแนน เมื่อตรวจสุขภาพ
- รับสูงสุด 3,000 คะแนน เมื่อทำแบบประเมินสมรรถภาพร่างกายที่ฟิตเนส เฟิรส์ท
- รับสูงสุด 1,000 คะแนน เมื่อทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์

สิทธิประโยชน์มากมายรอคุณอยู่ สมัครเลย!

*เงื่อนไขของสิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของบริษัท
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง