core::core.title.start-now

แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน AIA Vitality

เมื่อคุณเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แล้ว สิ่งแรกที่คุณไม่ควรพลาดคือ สะสมคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality ซึ่งคุณสามารถสะสมคะแนนจากกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และการทำแบบประเมินออนไลน์มากมาย


ได้เวลาออกสตาร์ต เพืิ่อสุขภาพที่ดีขึ้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากขึ้น

เริ่มต้นสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตั้งแต่วันนี้!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีสร้างบัญชีเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เริ่มต้นสร้างบัญชีผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อสะสมคะแนนจากกิจกรรมประเมินสุขภาพและภารกิจ เชื่อมต่อแอปและนาฬิกาออกกำลังกาย...อ่านต่อ